Revidert budsjett: Regjeringen åpner for å kutte frivillig retting

Stig Flesland

Finansminister Jan Tore Sanner (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

 

Ordningen med frivillig retting – eller skatteamnesti – kan gå mot slutten. Det skriver regjeringen i revidert budsjett. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Årsaken er at Skatteetaten nå får så mange opplysninger fra utlandet – enten automatisk eller på grunn av fremsatte krav – at det ikke lenger er nødvendig med en raus ordning som gir skattytere skatteamnesti når de melder fra om skjulte inntekter eller formuer.

Høyere risiko for å bli oppdaget

– Gjennom det internasjonale arbeidet for økt åpenhet og utveksling av opplysninger får skattemyndighetene stadig flere opplysninger fra utlandet. Risikoen for å bli oppdaget hvis du har skjulte formuer og inntekter, har derfor økt. Det har hatt en preventiv virkning. Med økt sjanse for at skattemyndighetene uansett får opplysningene, kan det i en del saker reises spørsmål ved hvor frivillig rettingen er. Skattemyndighetene er da ikke like avhengige av frivillig retting for å fastsette riktig skatt, skriver Finansdepartementet i revidert budsjett.

I de siste årene har stadig flere benyttet ordningen med frivillig retting. Det var flest saker i årene 2016 til 2018. Siden 2011 har cirka 3.800 personer benyttet ordningen. Frivillig retting har vært en praktisk ordning som det kan sies har fungert godt og balansert ulike hensyn. Den har gjort det mulige for skattytere å rette feil på en enkel måte, uten å frykte straff, og Skatteetaten har ikke hatt behov for å bruke store ressurser på å avdekke skjulte inntekter og formuer.

Samtidig har det internasjonale regelverket endret seg mye de siste årene. Skatteetaten får i dag en rekke opplysninger fra andre land, uavhengig av hva den enkelte skattyter melder fra om selv.

– Den nevnte utviklingen gjør at det etter regjeringen sitt syn er grunn til å vurdere endringer i ordningen med frivillig retting. Finansdepartementet vil derfor, i samarbeid med Skatteetaten, vurdere endringer i ordningen. Eventuelle forslag vil bli sendt på allmenn høring, skriver Finansdepartementet.

Kan slippe skatt

Med frivillig retting kan skattepliktige slippe straff og tilleggsskatt for ikke å ha rapportert inn riktig formue og inntekt. Dersom du for eksempel har glemt – eller gjemt – verdier i utlandet, kan du slippe straff når du melder inn det du skal og retter opp gamle feil.

Det er imidlertid knyttet noen vilkår til denne ordningen, som blant annet innebærer at rettingen ikke må komme som en følge av kontrolltiltak fra styresmaktene. Den skattepliktige må også gi fullstendige opplysninger om formuen eller inntekten og hvor den kommer fra.

Selv om ordningen ofte omtales i forbindelse med formuer og inntekter fra utlandet, er den ikke begrenset til slike forhold.