Myndighetene leverer!

Karine Ugland Virik

Foto: Gjermund Nordtug/Stortinget.

– Regjering og underliggende departementer jobber på spreng, og vi er imponert over løsningene og midlene som er bevilget de siste dagene, skriver adm. dir. i Skattebetalerforeningen Karine Ugland Virik.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Det er oppløftende å se at de fleste politiske partiene legger partipolitikk til siden og har fokus på hva som er nødvendige økonomiske tiltak for å redde arbeidsplasser og virksomheter.

Vi i Skattebetalerforeningen har vært tidlig ute og blant annet foreslått:

  • Retten til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot overskudd i 2019 og 2018
  • Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital
  • Utvidelse av sykdomsbegrepet for selvstendig næringsdrivende slik at inntektsbortfallet kan dekkes gjennom sykeforsikringen til denne gruppen
  • Reduserte merverdiavgifts-satser for de hardest rammede næringene
  • Utsatte frister for innbetaling av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift
  • Lempning av sanksjonsapparatet ved forsinket levering av merverdiavgiftsoppgaver, skattemeldinger og regnskap

Våre innspill til myndighetene har hatt som mål å hjelpe både store og små virksomheter. Situasjonen er krevende fordi Covid-19 og følgene av denne endrer seg fra time til time.

Fremover handler det om å sikre at arbeidsfolk har tilstrekkelig økonomi, at færrest mulig virksomheter går over ende, og at myndighetene legger et løp som gjør at vi kommer oss tilbake til normalen når krisen er over.

Men dugnadsånden handler ikke bare om hva staten gjør for oss. Også næringslivet må bidra, blant annet ved at virksomhetseiere, aksjonærer og investorer må vise moderasjon.

Skal spleiselaget fungere, og den statlige velviljen opprettholdes, bør kanskje styrking av egenkapitalen prioriteres fremfor avkastning på aksjer og investert kapital.

Vi skal komme ut av dette – og alle må bidra med sitt!