Skattebetalerforeningen: – Ikke glem de selvstendig næringsdrivende!

Stig Flesland

– Skattesystemet bør nå, sammen med trygderegler, brukes svært aktivt for å hjelpe næringsdrivende, arbeidstakere og bedrifter gjennom en vanskelig tid, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Corona-viruset (Covid-19) kan rive beina under en rekke norske store og små bedrifter. Skattebetalerforeningen foreslår derfor at regjeringen kommer med seks målrettede tiltak som sikrer både norske bedrifter og arbeidsplasser.

– Dette er en krise som kan få enorme ringvirkninger, og det er derfor viktig å prøve å dempe konsekvensene av dem så godt som mulig – så tidlig som mulig, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Skattebetalerforeningen mener at regjeringen bør

  • Sørge for at selvstendig næringsdrivende også kan dra nytte av sikkerhetsnettet NAV kan tilby når alt nå stopper opp. Regjeringens forslag favner ikke de aller minste – som driver for seg selv. Her hjelper det lite med utsatt betaling av skyldig forskuddsskatt.
  • Fjerne, eller i det minste redusere, arbeidsgiveravgiften for alle virksomheter som er berørt av krisen
  • Vurdere å redusere merverdiavgiftssatsene på mat, reiseliv og andre utsatte næringer
  • Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital med tilbakevirkende kraft for inntektsåret 2019
  • Vurdere å utsette de betalingsfrister som gjelder skatte- og avgiftskrav
  • Vurdere å dekke hele eller en større del av arbeidsgivers kostnader med ansatte som er syke eller må permitteres

– Disse tiltakene vil hjelpe på likviditeten til norske bedrifter og dermed også redde arbeidsplasser på kort og lang sikt. Ikke minst vil dette komme de aller minste virksomhetene til gode, sier Karine Ugland Virik.

Skattebetalerforeningen har tidligere foreslått at skattereglene endres med umiddelbar virkning slik at underskudd i år kan føres mot overskudd i 2019 og 2018. På denne måten vil virksomhetens likviditet styrkes. Det er et tiltak som er godt på lang sikt, men skal virksomheter som opplever total svikt i etterspørsel og omsetning i dag, overleve, må regjeringen komme opp med flere virkemidler som har umiddelbar effekt.