Revidert: Momsfritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter

Stig Flesland

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent.

Fjerner forskjellsbehandling

– Det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. Vi foreslår derfor å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier finansminister Siv Jensen.

Les mer i Prop. 115 LS

Regjeringen foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Det vil ikke bli stilt krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil også strømming og nedlasting av lydbøker omfattes av fritaket.

Kommer avgrensning i forskrift

Regjeringen foreslår at gjeldende avgrensninger av fritakene for trykte tidsskrifter og bøker så langt de passer gis tilsvarende anvendelse for elektroniske tidsskrifter og bøker. De nærmere avgrensningene vil bli regulert merverdiavgiftsforskriften.

– Som et utgangspunkt bør elektroniske tjenester omfattes av avgiftsplikt i en stadig mer digitalisert verden. Det er derfor viktig å sikre at fritakene for elektroniske bøker og tidsskrifter bare omfatter samme typer av publikasjoner som er omfattet av dagens fritak for trykte tidsskrifter og bøker, avslutter finansminister Siv Jensen.