Anmeldelse: Skatteparadisene og den internasjonale skatteretten

Sigrid K. Jacobsen

Vi har inntil nå vært prisgitt importerte engelske begreper og utenlandske bøker om skatteparadis og manglet gode norske begreper. Dette har seniorskattejurist Gregar Berg-Rolness gjort noe med i sin nye bok «Skatteparadisene og den internasjonale skatteretten».

Det er ikke bare språkbarrierer mellom land som står i veien for forståelsen skatteparadis og hemmelighold. Et komplisert juridisk språk kan også skape hindringer for den som vil fordype seg i temaet. Forfatteren har skjønt dette, og gir gode forklaringer på juridiske begreper.

Boken går gjennom skatteparadisenes opprinnelse og utvikling, og hvilke produkter som tilbys. Hørt om «captives», for eksempel? Dette er interne forsikringsselskap i multinasjonale selskap som brukes hyppig til overskuddsflytting. De mest kjente skattetriksingsmetodene til Amazon,

Google og Starbucks er samlet her, i tillegg til høyprofilerte norske rettssaker som Jahre-saken, TransOcean, Dell og Statoil/Hydro. Straffesaker mot revisjonsselskaper og andre tilretteleggere er sjeldne, derfor er det bra at boken går gjennom en amerikansk straffesak mot KPMG.

Midt i boken beskrives internprisingsmetodene til OECD, som skal gjøre det mulig for skattemyndigheter å avgjøre om riktig pris er satt på varer og tjenester som det handles med internt i et selskap. Her vil den gjengse leser nok falle av, men kapitlene er likevel verdt å lese.

Kompleksiteten i metodene viser den nær umulige oppgaven skattemyndigheter står ovenfor når de skal bruke OECD sine prinsipper for å fastsette riktig skatt for multinasjonale selskap.

Denne boken kom ut noen måneder før PanamaPapers-skandalen. Men sett i lys av tidligere lekkasjer som Swiss-leaks og Luxleaks, som er godt beskrevet i boken, virker PanamaPapers dessverre som en naturlig og uunngåelig fortsettelse av den globale skatteparadishistorien.

Boken gir en god oversikt over hvordan internasjonale organisasjoner har prøvd å agere. Vi får detaljerte beskrivelser av OECD sitt prosjekt mot aggressiv skatteplanlegging (BEPS-prosjektet). Boken tar til orde for at vi må få på plass en mer globalt basert inntektsbeskatning av selskaper, og prosesser i EU som går i retning av dette (CCCTB). Her er også beskrevet hvordan tiltakene fra de norske Kapitalfluktutvalget (2009) og Scheel-utvalget (2014) er fulgt opp.

Bokens inneholder mye, og er en murstein av en bok på hele 900 sider som kan virke avskrekkende for enhver. Til gjengjeld er de fleste kapitlene er lettleste, og boka har en tydelig oppbygging som gjør at den fungerer godt som oppslagsverk.

«Skatteparadisene og den internasjonale skatteretten»  er et standardsettende verk om skatteparadiser på norsk, som enhver som arbeider med tematikken vil finne glede av å ha lett tilgjengelig på skrivebordet.

Sigrid K. Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.