Dagens skattetips: Hva kan du få fradrag for når du selger boligen?

Stig Flesland

Du kan selge boligen skattefritt dersom visse krav til eiertid og bo-/brukstid er oppfylt. Dersom kravene ikke er oppfylt, er salget av eiendommen skattepliktig og et eventuelt tap fradragsberettiget.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Uansett om du har gevinst eller tap kan du ha krav på en del fradrag som senker skatten. Du kan blant annet trekke fra omkostninger knyttet til salget og kjøpet, og i tillegg vil påkostninger (ikke vedlikehold) redusere gevinsten eller øke tapet.

Banner bli medlem 2016

Eksempel: Alf kjøpte en bolig i 2010 for 2,5 millioner kroner. Han solgte den i 2015, men hadde ikke bodd der i 12 av de siste månedene før salget, og salget er skattepliktig. Han har påkostet boligen 250.000 kroner. Boligen blir solgt for netto 3,6 millioner kroner, etter fradrag for kostnader til megler.

Salgssum minus meglerprovisjon, annonser, takst o.l. kr 3.600.000
– kjøpesum kr 2.500.000
– dokumentavgift ved kjøp kr 62.500
– tinglysing i 2010 kr 1 548
– utvidelse elektrisk anlegg (nye punkter/kurser) kr 20.000
– nytt bad i stedet for kjellerrom kr 200.000
– flytting av innvendig vegg kr 30.000
= Gevinst kr 785.952