Skattemelding

Under kan du lese mer om de forskjellige temaene som berører skattemeldingen.

Frist for levering
Klagefrister
Kontroll og endring av skattemeldingen
Levere skattemeldingen for inntekt og formue
Leveringsfritak
Når klagefristen har gått ut
Ny skatteforvaltningslov
Restskatt/til gode
Satser og skatteberegning
Skatteoppgjøret
Utsatt levering