Dagens skattetips: Samboere med felles lån

Stig Flesland

Ine og Dag hefter med 50 prosent hver på boliglånet, og betaler i henhold til dette.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I skattemeldingen post 1.3 føres fødselsnummer til samboer, og de velger «Ja» i feltet «Felles formue/gjeld med samboer?»

I post 3.3.1 føres halvparten av renteutgiftene og halve lånesaldoen i post 4.8.1.

Samboeravtale som viser at dere hefter for (er ansvarlig for) lånet i samsvar med betaling av rente. Avtalen må være reell!

NB! Her bør dere også vurdere risikoen for samlivsbrudd. Ansvarsfordeling i avtalen kan legge føringer ut over det rent skattemessige det enkelte året.

Barn sammen

Ine og Dag har også barn sammen. Da skal barnets formue og inntekt som hovedregel føres med en halvpart på hver av foreldrene. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift eller samboende.

Vær oppmerksom på at foreldrene kan kreve en annen fordeling!

Eksempel: Ine og Dag har to felles barn som er under 16 år. Barna har egen formue, som er gave fra Ines foreldre. Fordi gaven kom fra Ines foreldre, syntes Ine det var riktig å føre barnas formue hos seg. Ine har ikke så stor gjeld, men det har Dag.

Fordi Ine og Dag er samboere, blir de skattlagt hver for seg for egen formue og gjeld. Ine nyter ikke godt av Dags gjeld ved beregningen av grunnlag for formuesskatt, slik som ektefeller gjør. Hvis Ine har formue over fribeløpet, vil hun derfor spare formuesskatt ved å føre barnas formue på Dag. Siden Dag uansett har gjeld, vil heller ikke han bli ekstra beskattet for barnas formue, da det er nettoformuen som legges til grunn ved skatteberegningen.