Næringsdrivende: Hundretusener risikerer dagbøter

Stig Flesland

Skattemeldingen for næringsdrivende skal leveres innen midnatt fredag 31. mai.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Tre dager før fristen har fire av ti næringsdrivende (ca. 300 000) ennå ikke levert skattemeldingen, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

575 kroner per dag

Dersom du ikke leverer innen fristen risikerer du å få tvangsmulkt. Det vil si at du må betale 575 kroner hver dag inntil du leverer skattemeldingen eller til du har nådd maksgrensen på 57 500 kroner.

– De fleste næringsdrivende leverer til riktig tid og det er viktig fordi vi trenger opplysningene til å fastsette riktig skatt. I fjor fikk mange tusen likevel tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Vi vil aller helst at næringsdrivende unngår tvangsmulkt ved å levere skattemeldingen i tide, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.

Har du mottatt skattemelding? Da må du levere!

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende, må du levere denne.

Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du nylig har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker.

Trenger du hjelp? Medlemmer i Skattebetalerforeningen kan få hjelp av våre advokater!

Trenger du mer tid?

Det er mulig å søke om utsettelse dersom det ikke er mulig å levere skattemeldingen i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Fakta

  • I 2018 fikk 26 000 enkeltpersonforetak tvangsmulkt på til sammen 166 millioner kroner og 39 000 aksjeselskaper fikk tvangsmulkt på totalt 195 millioner kroner for sen eller manglende levering av skattemeldingen.
  • Rundt 150.000 næringsdrivende leverte skattemeldingen i løpet av de siste tre innleveringsdagene i fjor. Det samme antallet, 150.000, fikk utsatt leveringsfrist til 30. juni.
  • 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende i år:
    • 340 000 enkeltpersonforetak
    • 345 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting
  • Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen. For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 57 500 kroner.

Tabellen under viser antall næringsdrivende per fylke med antall leverte skattemeldinger per 28. mai.

32 000 næringsdrivende har søkt om utsatt leveringsfrist.

Fylke Antall Levert % Levert
Østfold 34 000 18 000 56
Akershus 76 000 37 000 52
Oslo 117 000 53 000 48
Hedmark 25 000 14 000 55
Oppland 28 000 16 000 58
Buskerud 38 000 20 000 55
Vestfold 31 000 17 000 57
Telemark 22 000 12 000 56
Aust-Agder 15 000 8 000 56
Vest-Agder 24 000 13 000 56
Rogaland 55 000 31 000 58
Hordaland 60 000 28 000 50
Sogn og Fjordane 16 000 8 000 54
Møre og Romsdal 31 000 16 000 54
Trøndelag 56 000 30 000 55
Nordland 26 000 14 000 55
Troms 18 000 9 000 54
Finnmark 9 000 5 000 54
Utland 5 000 2 000 41
Totalt 685 000 352 000 54

Kilde: Skatteetaten