Pass på at du får riktig verdsettelsesrabatt på formuen!

Pass på at du får riktig verdsettelsesrabatt på formuen! Få råd og tips fra Skattebetalerforeningens advokat Per-Ole Hegdahl.

Kathrine Larsen

Per-Ole Hegdahl

Pass på at du får riktig verdsettelsesrabatt på formuen! Få råd og tips fra Skattebetalerforeningens advokat Per-Ole Hegdahl.