500.000 skattemeldinger ennå ikke åpnet

De fleste har åpnet og levert skattemeldingen, men overraskende mange har ennå ikke rørt den.

Martin Huseby Jensen

Skattedirektør Nina Funnemark.

Riktignok er fristen utsatt fra lørdag 30. april til mandag 02. mai, men veldig mange har ennå ikke sjekket skattemeldingen.

– Jeg oppfordrer alle som ikke har åpnet og sjekket skattemeldingen om å gjøre dette innen leveringsfristen. Det er du selv som er ansvarlig for at skattemeldingen er riktig, det gjelder også hvis du benytter deg av leveringsfritak, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding fra Skatteetaten.

Les også: Skattetips til pensjonister

Flere har levert skattemeldingen

Ifølge tall fra etaten har 9 av 10 åpnet skattemeldingen. Mer enn 2,3 millioner skattebetalere har også levert skattemeldingen. Ifølge Skatteetaten har mange av dem som har levert skattemeldingen allerede mottatt skatteoppgjøret og fått på konto skatten de har til gode.

I alt mottar rundt 5 millioner mennesker skattemeldingen fra Skatteetaten. Tidligere i april meldte etaten at rundt 2,7 millioner skattebetalere ligger an til å få igjen på skatten.

Ifølge Skatteetaten viser tallene av alle som enten har restskatt eller skatt til gode er det mange som får igjen på skatten. De forhåndsutfylte skattemeldignene viser at 3 av 4 av de ovennevnte har skatt til gode.

Stemmer alle opplysningene i skattemeldingene som er sendt ut, ser det ut til at 2,7 millioner vil få igjen på skatten. I alt vil rundt 30 milliarder kroner gå tilbake til skattebetalerne. Det er i snitt 10.900 kroner for hver skattebetaler.

Les også: 11 vanlige spørsmål og 11 svar til skattemeldingen

Mange får restskatt

Rundt 1 million skatteytere har ifølge skattemeldingen restskatt. Dette summerer seg til 44,1 milliarder kroner, eller 43.500 kroner i snitt.

– Skattemeldingen er bare nesten ferdig, og det er du selv som må gjøre den ferdig. For flere vil det være informasjon du selv må fylle inn, for eksempel fradrag, opplysninger om eiendom, salg av bolig, eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at alle både sjekker at opplysningene er riktige og sørger for å legge til det som ikke er forhåndsutfylt. Det kan nemlig være at du skal ha mer penger til gode enn hva den nesten ferdige skattemeldingen viser, forklarer skattedirektøren.

Her finner du Skattebetalerforeningens tips for gjennomgang av skattemeldingen.

– Du kan la være å sende inn skattemeldingen, men bare dersom alle opplysningene i skattemeldingen stemmer. Da må du være klar over at du tidligst kan få skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode utbetalt i slutten av juni, sier Schanke Funnemark.