Skattemelding

Under kan du lese mer om de forskjellige temaene som berører skattemeldingen.

Endrede regler 2017 - ny skatteforvaltningslov
Frist for levering
Klagefrister
Kontroll og endring av skattemeldingen
Levere skattemeldingen for inntekt og formue
Leveringsfritak
Når klagefristen har gått ut
Restskatt/til gode
Satser og skatteberegning
Skatteoppgjøret
Utsatt levering