Ivar Slettedal

Kanskje har du betalt for mye i eiendomsskatt

Det kan være at kommunen du bor i har krevd for mye i eiendomsskatt. Sjekk selv, kanskje har du penger til gode.

Ivar Slettedal

Eiendomsskatt på næringseiendom

Det er viktig for eiere av næringseiendom å ha en grunnleggende forståelse av hvordan eiendomsskattetaksten er fastsatt. En grundig gjennomgang av eiendomsskattegrunnlaget kan gi store besparelser.

Ivar Slettedal