Kanskje har du betalt for mye i eiendomsskatt

Det kan være at kommunen du bor i har krevd for mye i eiendomsskatt. Sjekk selv, kanskje har du penger til gode.

Ivar Slettedal

I de fleste kommuner innkreves eiendomsskatt. Foto: Shutterstock

Eiendomsskatt er for mange et irritasjonsmoment. For mange kommuner er det en viktig inntektskilde som sørger for balanse i regnskapene. Vi i Skattebetalerforeningen mener eiendomsskatten burde vært avskaffet. At kommunene i for stor grad lar seg friste av denne inntektskilden fremfor å redusere kostnadene.

Flere uten eiendomsskatt

Det er ingenting som tilsier at kommuner med eiendomsskatt har et bedre tjenestetilbud til sine skattebetalere enn de uten. Det viser undersøkelser Agenda Kaupang har gjort for deres kommuneindeks. Både lille Gjerdrum kommune og langt større Sandefjord kommune kommer godt ut blant norske kommuner i den nevnte indeksen. Selv om de ikke har eiendomsskatt.

En utfordring med eiendomsskatten er at den kommer i så mange fasonger. Det er forskjellige bunnfradrag, reduksjonsfaktorer og satser. I noen kommuner er det eiendomsskatt på kun næringseiendom. Andre kommuner har over hele kommunen, altså også helårsbolig og fritidsbolig.

Les også: Eiendomsskatt på næringseiendom

Flere har krevd feil

Nå viser det seg at flere kommuner etter alle solemerker har krevd inn for mye i eiendomsskatt. For litt siden ble Elverum kommune dømt til å tilbakebetale 30 millioner kroner i eiendomsskatt. Et lignende søksmål er i gang på Lillestrøm. Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater er kjent med at dette gjelder langt flere kommuner.

Da staten innførte en nasjonal reduksjonsfaktor for eiendomsskatten, førte det til at flere kommuner droppet den lokale reduksjonsfaktoren. Elverum kommune tapte i tingretten og lagmannsretten, og anken til Høyesterett ble forkastet.

Når en kommune vedtar en lokal reduksjonsfaktor, så kan de ikke røre ved denne de neste ti årene. Det er tilsvarende takstperioden for eiendommen din. La oss si at din kommune vedtok innføring av lokal reduksjonsfaktor i 2018, så kom innføringen av den nasjonale reduksjonsfaktoren. Dette betyr at kommunen din skulle ha begge reduksjonsfaktorene ut 2028, noe du som skattebetaler kan nyte godt av.

Nå har nok de fleste av landets kommuner sitt på stell, men mange har ikke det. Vi vet at det er flere kommuner som skylder penger til sine skattebetalere. Og det kan også gjelde deg. Verdt en sjekk.

Se også Skattehåndboken om bolig