Birger Myhr

Det er bare å stålsette seg for massiv markedsføring av ny IPS

Reglene for ny Individuell Pensjonssparing (IPS) blir vedtatt i løpet av høsten. Ny IPS er kraftig forbedret i forhold til den gamle ordningen, men dersom du er uoppmerksom er det…

Birger Myhr

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser?

Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. Mange av disse vil ved 62 årsalder oppleve å ha en redusert inntektsevne og følgelig oppfylle vilkårene for fulle…

Birger Myhr

Blir bedrifter rundlurt?

Uførepensjonsreformen i folketrygden ble iverksatt i 2015. Samtidig ble tilsvarende endringer gjennomført i offentlig sektor. Reformen har som hovedformål å motivere uføre til å utnytte restarbeidsevnen mest mulig. Samlet netto…

Birger Myhr

Feil i Navs pensjonskalkulator fører eldre inn i betalingsproblemer

Andelen eldre med betalingsproblemer har steget mye de siste årene. En av hovedgrunnene til denne bekymringsverdige utviklingen er at de har benyttet seg av muligheten til å starte utbetaling av opptjente…

Birger Myhr