Feil i Navs pensjonskalkulator fører eldre inn i betalingsproblemer

Birger Myhr

Andelen eldre med betalingsproblemer har steget mye de siste årene. En av hovedgrunnene til denne bekymringsverdige utviklingen er at de har benyttet seg av muligheten til å starte utbetaling av opptjente pensjoner allerede ved 62 år.

Les mer om Birger Myhr og Pensjonseksperten

Les også: Offentlig ansatte tjener lite på å jobbe etter fylte 62 år

I de første årene etter pensjonsreformen ble det skapt et inntrykk av at det var lønnsomt å starte tidlig utbetaling av alderspensjon fra folketrygden.

Hovedgrunnen til at dette kunne skje, var en feil i Navs pensjonskalkulator som skaper et inntrykk av at den varige reduksjonen i pensjoner fra fylte 67 år er langt mindre enn det som faktisk er tilfelle. Og feilen er fortsatt ikke rettet opp.

To grunner til redusert framtidig pensjon

Når pensjonister velger å starte utbetaling av alderspensjon ved 62 år i stedet for ved 67 år, er det to ting som hensyn som innebærer at pensjonen blir varig lavere:

  • Høyere forholdstall
  • Flere år med lav regulering

Nav sin pensjonskalkulator tar kun hensyn til den første av disse. Derfor formidler Nav-kalkulatoren et inntrykk av at man ikke taper så mye årlig pensjon ved å starte utbetalingen tidlig.

Konkret eksempel

figur_2figur_1

Figuren i det første bildet viser hvordan Nav-kalkulatoren presenterer fremtidige pensjonsutbetalinger ved utbetaling fra hhv. 62 og 67 år. Den varige reduksjonen presenteres som 0,63 G.

Den faktiske reduksjonen er hele 0,71 G når man også tar hensyn til at pensjoner under utbetaling reguleres med «i takt med G fratrukket 0,75 prosent», mens pensjoner under opptjening reguleres i takt med G uten fratrekk.

Reduksjonen er altså 15 prosent større enn hva Nav gir inntrykk av!

Pensjonseksperten AS har utført pensjonsrådgivning for bedrifter, næringsdrivende og enkeltpersoner siden 2006. For mer informasjon, se www.pensjonseksperten.no