Kommuner med eiendomsskatt – stor oversikt

Se oversikt med kommuner uten eiendomsskatt og med eiendomsskatt.

Martin Huseby Jensen

Antallet kommuner som har eiendomsskatt varierer fra år mot år. På toppen av dette varierer det også hva slags type eiendomsskatt kommunen har. Noen kommuner har bare eiendomsskatt på næringseiendom. Andre igjen har også eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig, da sier vi gjerne at de har eiendomsskatt i hele kommunen.

Kommuner som har innført eiendomsskatt. Tabell hentet fra SSB.

Som vi ser av tabellen over er det færre kommuner som har eiendomsskatt i 2023 enn det var i toppåret 2019. En av årsakene til den store reduksjonen skyldes blant annet sammenslåinger av kommuner som følge av Solberg-regjeringens regionreform.

Skattekamp i Larvik

I inneværende år har blant andre politikerne i Larvik innført eiendomsskatt i kommunen. Larviks modell er eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendommer og energianlegg. Altså må boligeiere og hytteeiere betale denne skatten til kommunen. Det var Arbeiderpartiet som satt i posisjon da eiendomsskatten ble innført. Dette ble partiet straffet for under valget med en tilbakegang på 3,88 prosentpoeng.

Høyre sentralt og særlig lokalt i Larvik, har gjort det klart at de ikke vil innføre eiendomsskatt de neste fire årene. I Larvik har Høyre gått på valg på å avskaffe eiendomsskatten. Det ble de også belønnet med en oppgang på 7,16 prosentpoeng. Også Frp, som er motstandere av eiendomsskatt, fikk et betydelig løft til 6,55 prosent poeng.

Om eiendomsskatten vil bli avviklet er uklart. Larvik kommune har 5,24 milliarder i langsiktig gjeld, uten pensjonsforpliktelser.

Antall kommuner som har eiendomsskatt i hele kommunen. Tabell hentet fra SSB.

Unngår unødvendige skatter

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tok norske kommuner inn 15,8 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2022. Samtidig har kommunene en samlet gjeld på på 623 milliarder kroner ved inngangen til 2023. Ifølge Østlands-Posten er det en økning på 12,5 prosent over de siste tre årene.

Skattebetaleren har fortalt om Gjerdrum kommune hvor de ikke har eiendomsskatt. Kommunen ble rangert som landets best styrte kommune i 2022 av Agenda Kaupang. Avtroppende ordfører Anders Østensen (Ap) gjorde det klart at det satt veldig langt inne å innføre eiendomsskatt.

– Jeg er ikke for skatter som ikke er nødvendige, men da må vi også tolerere at vi driver med stram økonomistyring som har noen konsekvenser. Jeg er ikke tilhenger av å dytte ukritiske inntekter som innbyggerne skal bidra med inn i et driftsregnskap, sa Østensen.

Les hele reportasjen om kommuneøkonomi her.

Nå blir det skifte til Høyre med ordførerklubben. Og med er det blir det neppe ingen eiendomsskatt i Gjerdrum de neste fire årene.

Se hva de politiske partiene mener om kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Til høyre kan du se listen over kommunene som i skrivende stund ikke har eiendomsskatt. Noe av disse har hatt dette tidligere.

Store forskjeller på skatten

Av de i alt 322 kommunene som har eiendomsskatt, er det 235 kommuner som har eiendomsskatt i hele kommunen. 48 av kommunene har eiendomsskatt bare på kraftanlegg og petroleumsanlegg. Igjen står 39 kommuner med eiendomsskatt bare på næringseiendom.

Fremskrittspartiet har lenge argumentert om at eiendomsskatten ikke treffer riktig, og at denne skatten er usolidarisk og rammer de som ikke nødvendigvis har råd til å betale den.

I fjor fortalte Skattebetaleren om hvordan enkelte ordførere tar grep om å redusere belastningen av eiendomsskatten på skattebetalerne. Dette gjøres enten gjennom å heve bunnfradrag eller ved å redusere promillen som legges til grunn.

LES OGSÅ: Ser på eiendomsskatten – vil redusere kostnadene

SSB har også laget en stor oversikt over kommuner med eiendomsskatt. I denne oversikten – som du finner her – kan du se nærmere på hva slags eiendom skatten treffer. Hvor stor skattesatsen er. Hvorvidt det er bunnfradrag og om nye boliger får fritak fra skatten. Flere kommuner har opp mot ti år fritak fra eiendomsskatten for nye boliger.