Verdien av en god rådgiver kan ikke overdrives!

Karine Ugland Virik

Rollene som regnskapsfører og revisor har lenge vært utfordrende. Digitalisering av tjenester, fravalg av revisjon og økt mulighet til «selvbetjening» har medført at stillingsbeskrivelsene til dels har endret seg kraftig.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Slik vi ser det er det fortsatt en rekke svært gode grunner til å benytte seg av eksterne rådgivere – som for eksempel en autorisert regnskapsfører – for den store gruppen næringsdrivende.

Nils Arne Eggen, den tidligere Rosenborg-treneren, forfektet i hele sin trenergjerning noe han kalte «Godfotteorien». Mantraet hans var at fremfor å jobbe med dine svakheter, skulle du bruke tiden din på det eller de feltene du hadde en styrke.

I Eggens periode som Rosenborg-trener vant laget alt som var å vinne i Norge – omtrent hele tiden – og de hevdet seg også mot de aller beste fotballagene i Europa. Eggens teori har en klar overføringsverdi til dagens norske næringsliv – og en tydelig relevans for regnskapsførere, revisorer og rådgivere.

Alle som starter for seg selv bør, etter vår mening, jobbe med det de er gode på. Det som er kjernevirksomheten. Det er både smart, effektivt og besparende å overlate kompliserte regnskaps-, skatte- og avgiftsregler til en ekspert. Da kan en bedriftseier konsentrere seg om å drive virksomheten på best mulig måte – og bli best mulig på det han eller hun er best på.

Videre er for eksempel en regnskapsfører forsikret mot eventuelle feil og forsømmelser, og en næringsdrivende kan på denne måten unngå både tvangsmulkter og andre sanksjoner fra det offentlige.

Dette stiller også krav til rådgiverne, naturlig nok.

Hvis en regnskapsfører skal brukes aktivt som rådgiver, og gi råd om hvordan bedriftseieren kan drive mer lønnsom butikk, må verktøyene være på plass. Og det er nettopp denne verktøykassen vi ønsker å bistå med.

Våre kurs, som du kan lese mer om i vår kurskatalog (se under) og på vår kursoversikt, gir læringsutbytte for deg som ønsker å strekke deg litt lengre for kunden og som samtidig vil være relevant også i fremtiden.

Vi vil gjøre deg som rådgiver bedre rustet til å møte nye utfordringer.

Sammen kan vi gjøre hverdagen enklere for bedriftseiere og på den måten spille hverandre gode ved å fokusere på det vi kan best.