Jo, vi vil diskutere økende utgifter

Karine Ugland Virik

Under overskriften «Endelig ble noen som vil bruke mindre offentlige penger, invitert til debatt» i Aftenposten 30. mai, kommer Jan Arild Snoen med en påstand om at Skattebetalerforeningen ikke vil gå inn i debatten om de stadig økende utgiftene i det offentlige.

Det er feil og kan ikke stå uimotsagt.

Snoen har helt rett i at skattebetalerne er dårlig eller løst organisert. Vi er den eneste interesseorganisasjonen for vanlige skattebetalere, og vi jobber daglig for å gjøre skattehverdagen enklere – og bedre – for alle.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I Norge er det flest små- og mellomstore virksomheter som hver dag må sette tæring etter næring. Det samme gjelder for en families økonomi.

En generell tendens er at jo bedre økonomi den enkelte har, jo løsere sitter pengene. Det samme gjelder for de fleste land.

Norge har vært heldige og i de siste tiårene hatt betydelige økning i velferdsordninger og andre goder som kommer oss alle til gode. Utfordringen er å ikke unne seg for mye «honning på brødskiva» når honningkrukka likevel er full. Den testen består ikke Norge.

Vi er derfor svært enige med Snoen i at det brukes for mye penger i det offentlige i dag.

Hva gjør så vi? Vi engasjerer oss ikke i prioriteringene, fordi dette er partipolitikk, men vi er opptatt av at statens pengebruk er fornuftig, nøktern og gjennomtenkt.

Dette er også en av grunnene til at vi tok initiativet til Sløseriprisen for fire år siden. Dette er en årlig kåring som skal belyse forskjellige sider av hvordan det offentlige Norge forvalter fellesskapets midler.

Hvert års vinner er den offentlige instans som har vist størst uforsiktighet med våre felles midler.

Skattebetalerforeningen skal opprettholde vår partipolitiske nøytralitet, men offentlig pengebruk som med rette kan omtales som sløseri skal vi fortsette å sette søkelyset på.

Fra politisk hold er den enkleste løsningen å la være å prioritere når man har penger. Det er ensbetydende med å sende regningen over til skattebetalerne. Sløsing fører til mindre velferd eller høyere skatter.

Vi jobber for rettferdig skatt, og det inkluderer ikke bare individuell skatterådgivning til våre medlemmer. Det innebærer også at vi skal si fra om sløsing.

AS Norge er som en annen familieøkonomi eller virksomhet. Det gjelder å tenke langsiktig, bruke pengene fornuftig, kanskje også unne seg litt ekstra når det er rom for det, men sløseri – særlig med fellesskapets midler – er ingen tjent med. Offentlig sløseri skaper bare irritasjon, politikerforakt og i verste fall mindre aksept for de skatte- og avgiftsreglene vi i Skattebetalerforeningen primært ønsker å veilede om, og som vi alle bør bestrebe å etterleve.

En forkortet utgave av dette innlegget er på trykk i Aftenposten 4. juni.