Vinneren av Sløseriprisen: – Saken er en klar vinner, men vi burde ikke fått prisen

Stig Flesland

NAV-direktør Sigrun Vågeng (Foto Eivind Skifjeld)

Vinneren av Sløseriprisen 2017 ble kåret i påsken. To saker skilte seg raskt ut da leserne av Nettavisen skulle stemme. Og til slutt var det ikke noe særlig tvil blant leserne til Nettavisen:

Saken om at fanger på rømmen kan leve på penger fra NAV – noe som koster NAV store beløp årlig – vant med rekordmange stemmer.

Les den utrolige saken hos Nettavisen

God sak – feil vinner?

NAV-direktør Sigrun Vågeng er helt enig med alle som stemte på nettopp den saken:

– Jeg forstår godt at saken har vunnet, men vi er ikke nødvendigvis riktig adressat, uttalte Vågeng da hun fikk overrakt prisen av Skattebetalerforeningens administrerende direktør, Karine Ugland Virik.

– Vi har gjort departementet kjent med denne problemstillingen siden 2009, og det er nå en gang slik at det ikke er NAV som fremmer eller endrer lover i Norge.

Kommer lovendring

Regjeringen har varslet at det kommer en lovendring som rydder opp i dette, slik at NAV og andre instanser får lov til å utveksle informasjon. Dermed forhindrer man at kriminelle på rømmen samtidig kan få støtte fra NAV utbetalt. Vågeng er veldig fornøyd med dette.

– Jeg er glad for at denne loven kommer. Rent generelt mener jeg at det offentlige bør samarbeide mer for å forhindre denne type uønskede saker. Vi samarbeider på bred front mot arbeidslivskriminalitet, og selv om vi også der har noen utfordringer knyttet til informasjon, er det mye å hente på å jobbe sammen.

NAV har fått kritikk for ikke å ha gjort mer for å stanse denne praksisen selv. Vågeng mener etaten har gjort mye:

– Man kunne alltid sagt at man kunne gjort mer og jeg sier ikke at vi ikke gjort enda mer, men nå kommer det en lov som endrer denne praksisen og vi konsentrerer oss om det nå, sier Vågeng.

Prisen er en påminnelse

– Vi tar imot prisen og jeg skal sette den på hyllen min. Den skal være en påminnelse om at både jeg og resten av det offentlige må jobbe skikkelig og godt med å drive god forvaltning. I NAV jobber vi med dette hver dag og det skal vi fortsette med, sier Vågeng.

Karine Ugland Virik mener Sløseriprisen bør fungere nettopp som en påminnelse til det offentlige.

– Daglig forvaltes våre felles midler av en rekke ulike etater og personer. Det er i vår alles interesse at denne jobben gjøres så godt som mulig. Når vi ser saker som dette, der skattebetalernes penger brukes helt feil, risikerer vi også at det gjør noe med skattemoralen.