Vinneren av Sløseriprisen 2016: Helse Sør-Øst

Sørås AlfTEST

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
(Foto: Helse Sør-Øst)

Sløseriprisen deles ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen hvert år og setter fokus på det offentliges bruk av skattebetalernes penger.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Vinneren 2016 ble Helse Sør-Øst på grunn av røntgensystemet til en halv milliard kroner som inneholdt så grove feil at legene ikke kan bruke det.

Viktig utdeling

– Det er en verdig og viktig vinner av sløseriprisen, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen og leder i juryen for Sløseriprisen.

Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

– Det var mange gode kandidater, men helse er noe alle har et forhold til. Dette er noe folk naturlig nok er opptatt av. Hun legger til; vi må se på anbudsreglene. Det er ikke sikkert det systemet vi har nå er det beste. Kanskje det for lett å velge det kortsiktig billigste alternativet fremfor det som er best på lengre sikt?, sier hun til Nettavisen.

Carestream Health er leverandøren av røntgenbildesystemet og vant anbudsrunden holdt av Helse Sør-Øst. I følge TV 2 var den planlagte prisen på 478 millioner kroner. Dette gjaldt alle sykehusene i Helse Sør-Øst, til sammen 35 sykehus som knyttet seg til innkjøp av systemet.

Ikke tillit

Helse Sør-Øst vant Sløseriprisen basert på at systemet ikke var tatt i bruk i mai 2016. Dette var da to og et halvt år etter det opprinnelig skulle være klart til bruk i sykehusene.

– Det er tungvint, gammeldags og det har oppstått så mange rare feil at vi ikke har tillit til systemet rett og slett, sier Henriksveen som jobber ved sykehuset på Gjøvik til TV 2. Etter å ha fulgt opp saken, har TV2 avdekket at bare 6 av 35 sykehus har fått levert røntgensystemet og at innkjøpet for resterende sykehus dessuten er utsatt ytterligere fem år.

– Vi ønsker å belyse hvordan det offentlige bruker skattebetalernes penger. Samtidig skal selve utdelingen gjøres med et glimt i øyet, sier Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen.