Positive skattesignaler i regjeringsplattformen

Karine Ugland Virik

Foto: Gjermund Nordtug/Stortinget.

 

– Som skattebetalernes forening er det mye å glede seg over i regjeringsplattformen, sier adm. dir. Karine Ugland Virik.

Glad for tak på eiendomsskatt

Først og fremst er det gledelig at det settes et tak på eiendomsskatten, trekker Ugland Virik frem.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Eiendomsskatten rammer alle som eier bolig og fritidseiendom. Disse eiendommene er kjøpt av beskattede midler, og både vedlikehold og påkostninger er også gjenstand for merverdiavgift. Når det nå settes et tak for eiendomsskatten bidrar regjeringen samtidig til større grad av likebehandling kommunene i mellom. Det er positivt, sier Ugland Virik.

Les hele plattformen: Ny regjeringsplattform 2019

Kutt i skattenivå

Selv om reduksjoner i det totale skatte- og avgiftsnivået ikke er konkretisert er dette også positive signaler, sett med skattyternes øyne. Det sammen gjelder for endringer og insentiver som åpner for å gjøre det enklere å få utført tjenester i hjemmet.

– Fradragsrett for hvit vaskehjelp kan være ett av virkemidlene her, og er noe Skattebetalerforeningen kan støtte dersom ordningen vil kunne bekjempe svart arbeid og regelverket samtidig blir enkelt og treffende.

Forenklinger

For næringslivet er det særlig gledelig at et komplisert og omfattende merverdiavgiftsregelverk skal gjennomgås og forenkles i tillegg til at formuesskatt på arbeidende kapital skal reduseres.

I tillegg gis det føringer for at minstefradraget skal opprettholdes for personlige skattytere og at et tilsvarende fradrag skal vurderes for de som driver selvstendig næringsvirksomhet.

– Under forutsetning av at et nytt fradrag for næringsdrivende ikke går på bekostning av minstefradraget for personlige skattytere er Skattebetalerforeningen også positive til å utrede dette nærmere, avslutter Ugland Virik.