Bedre pensjon til samme pris eller rimeligere?

Bjørn Tore Haga

Du kan som bedriftsleder gi dine ansatte bedre pensjon uten at det koster en krone ekstra. Vi forklarer hvordan.

Å få bedre pensjon til samme pris eller rimeligere kan høres ut som en drøy påstand. Men det stemmer. Det handler om hvilke pensjonsprofiler du som arbeidsgiver velger til dine ansatte. Å velge en god pensjonsprofil trenger ikke å være dyrt hvis du velger riktig leverandør!

Bedre pensjon til samme pris eller rimeligere

De fleste ansatte stoler på arbeidsgiver i pensjonsspørsmål. Men de fleste arbeidsgivere føler at det ikke er deres ansvar å gi råd om pensjon. Ifølge NHO er det ikke arbeidsgivers oppgave å være pensjonsrådgiver. Det er greit nok, men arbeidsgiver kan ta riktige og viktige valg for sine ansatte, spesielt når det ikke koster en krone mer.

Det viktigste valget en arbeidsgiver tar for sine ansattes pensjon er valget av en langsiktig sparestrategi med en høy aksjeandel. Det trenger ikke å koste deg en krone mer, og du som arbeidsgiver sørger for at dine ansatte høyst sannsynlig får en vesentlig bedre pensjon.

I dag har nordmenn opp under 70 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis, som er oppspart pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere. Hvis gjennomsnittsalderen på dine ansatte er rundt 45 år, vil de gå glipp av mange prosent avkastning i over 20 år.

Ved å øke aksjeandelen og unngå nedtrappingsmodeller kan du bidra til at dine ansatte får vesentlig høyere avkastning eller unngår å tape halvparten av tjenestepensjonen sin. Les det, som du ønsker.

Hva koster pensjon

Du som bedriftsleder eller økonomiansvarlig er helt sikkert veldig interessert i hva dette koster bedriften. Du kan dele opp kostnadselementene i to. De kronene som du sørger for at tilfaller de ansatte, samt de kronene som tilfaller pensjonsleverandøren.

Minimum av det du må spare for ansatte er regulert i lov om obligatorisk innskuddspensjon. Som du ser av grafen under er bedriften pålagt å spare minimum to prosent av lønnen mellom 1 og 12 G. Her er G folketrygdens grunnbeløp som er 93 634 kroner, så du skal spare for lønn mellom 93 634 og 1 123 608 kroner. Det er frivillig å spare fra 0 til 1 G, og du kan øke sparesatsene som er vist i under.

Man skal imidlertid huske at det gjelder et alle for en – en for alle prinsipp. Alle i bedriften skal ha samme pensjonsordning. Men med noen få unntak. Bedriften er ikke pliktig å spare til ansatte som arbeider mindre 20 prosent stilling, er under 20 år eller har en kortere ansettelse enn 12 måneder. Pensjonssparingen er fradragsberettiget.

Direkte kostnader

Arbeidsgiver må i tillegg betale en administrasjonskostnad, en forvaltningskostnad samt for en forsikring som dekker innskuddsfritak.

Administrasjonskostnaden dekker de kostnadene pensjonsleverandøren har med administrasjon og håndtering av pensjonspengene. Forvaltningskostnaden bestemmes av fondsforvalter. Denne avgiften varierer noe fra fond til fond. Man betaler noe høyere avgift for aktivt forvaltede fond i forhold til passivt forvaltede fond (indeksfond). Hos noen leverandører differensieres det ikke, slik at du kan velge en langsiktig pensjonsprofil for dine ansatte uten at det koster mer.

I tillegg til sparingen er bedriften pålagt å tegne en forsikring som kalles innskuddsfritak ved uførhet. Forsikringen dekker den ansattes pensjonssparing ved uførhet. De første tolv månedene under en sykemelding er arbeidsgiver forpliktet til å spare for den ansatte. Etter 12 måneder overtar forsikringsordningen.

Dersom du ikke har pensjonsordning, og dermed mangler denne forsikringen kan det bli skikkelig dyrt hvis en ansatt blir ufør. Da risikerer bedriften å stå ansvarlig for den ansattes pensjonssparing, i verste fall helt frem til pensjonsalder.

God og trygg pensjon

Selv om du som arbeidsgiver betaler for pensjonen er det dine arbeidstakere som er de egentlige kundene for det produktet du kjøper. Den ansatte er først og fremst interessert i å få en god pensjon. De stoler på deg som arbeidsgiver, men mange av dem forstår ikke verdien av pensjon eller hvordan de bør forholde seg til den. Det vet vi, da få nordmenn velger å være langsiktige med sin pensjon.

Uansett hvilken pensjonsordning du tilbyr, bør du synliggjøre den og forklare hvilke valg bedriften har tatt med hensyn til valg av pensjonsleverandør og pensjonsprofil. Det kan du gjøre over intranettet, i allmannamøter og på lønnsseddelen. De fleste pensjonsleverandørene vil kunne hjelpe deg med det.

Enkle og rimelige løsninger

Pensjon kan virke skremmende og komplekst. Det er naturlig at arbeidsgiver stiller seg spørsmål om når det skal spares for eksempel ved sykemeldinger, permisjoner eller ved opphold i jobboppdraget. Sørg for å gjøre det riktig, feil i pensjonssparingen er dyrt.

Duvi Pensjon leser data direkte fra lønnsfilen månedlig og sikrer at plassering av pensjonsinnbetalingene blir korrekte. Fakturering skjer månedlig. På den måten blir pensjon forutsigbart og enkelt for arbeidsgiver.

I denne bloggen har vi sett på hvordan du som bedriftsleder kan gi dine ansatte bedre pensjon uten at det koster en krone ekstra. Og at det viktigste valget du tar for dine ansattes pensjon, er valget av en langsiktig sparestrategi med en høy aksjeandel. Da tar du et valg som høyst sannsynlig vil gi dine ansatte en vesentlig bedre pensjon.