Skal du spare i en individuell pensjonssparing (IPS), bør du ha god økonomi og stole på at det ikke kommer noen pensjonsreformer eller endringer i skattereglene før du blir 62 år gammel!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Individuell pensjonssparing (IPS) – er en spareordning hvor du årlig kan spare 40 000 kroner og få en skattefordel på 9 600 kroner. Men denne fordelen er ingen gave! Skatteregningen utsettes til det året du tar ut pengene. Noe du først kan gjøre fra du blir 62 år gammel. Utbetalingene skal foregå over en minimumsperiode på ti år og minst til du fyller 80.

Hvem passer IPS for?

IPS passer fint for de som har god nok økonomi til å låse penger frem til de kan ta dem ut. Du må med andre ord være helt sikker å at du ikke trenger penger før du blir 62 år gammel. For du kan glemme å bruke IPS-oppsparing som en sikkerhet for andre lån eller ta dem ut tidligere. Skulle du ønske å hjelpe dine barn inn i boligmarkedet må du ha annen kapital til det. Skulle du bli syk og få et ønske om en privat behandling i Norge eller utlandet, må du enten være forsikret eller finne andre penger. IPS´n er urørlig.

Alle som ikke har sterk økonomi må seriøst vurdere andre spareformer før de åpner en IPS-konto. Og har du mye gjeld, og spesielt dyr gjeld som kredittkortgjeld, bør du absolutt betale ned på gjelden før du tenker på å spare.

Sparing med håndjern

Når du setter håndjern på sparingen din frem til du blir 62 år gammel betyr det at du aksepterer forutsetningene i regnestykket. Årets sparebeløp og skattefordel er satt, så den er grei. Det som er mer usikkert er skattereglene frem i tid. Og dermed blir IPS-sparing også et veddemål om hvilken skattesats du får når du skal ta ut pengene.

Vi mener at det vil være nokså naivt å tro på at skattesystemet vil stå uforandret i 20 år. Stoler du på vi ikke får noen endringer i pensjonssystemet eller skatteregler, er regnstykket forutsigbart. Frykter du eller mistenker at skattereglene kan bli endret, bør du tenke deg om nok en gang før du velger å låse sparepengene dine.

De fleste som markedsfører sparing i IPS peker på skattefordelene. Og rett skal være rett. Man får ikke formueskatt på IPS-sparingen, ei heller skatt på den løpende avkastningen. Men utbetalingene skal skattlegges – som kapitalinntekt – når pengene tas ut. Skattereduksjonen er dermed en utsatt skatt, som kan sees på et rentefritt lån.

En fordel er at sparing i IPS er en veldig disiplinerende sparing. Pengene blir innelåst og du får INGEN adgang til dem før de kan tas ut. Det betyr også at hverken partner eller annen familie får tak i pengene. Pengene er ikke felleseie, så hvis du frykter for forholdet så er dette kanskje den eneste sparingen du kan holde utenom deling.

Når skal du leve?

Et spørsmål som ikke har blitt stilt, er når skal du leve. Hvor mye forbruk er du villig til å utsette og hvor god avkastning får du for å gjøre det? I dette regnstykket er det avkastningen etter skatt og inflasjon som er interessant.

Skulle du spare med IPS-ordningen er det derfor svært viktig å finne et rimelig og langsiktig produkt i IPS-løsningen. Og innbetalingen må finne sted før nyttår!