Hvorfor bør du være medlem i Skattebetalerforeningen?

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Vårt oppdrag er å gi deg som personlig medlem i Skattebetalerforeningen hjelp når du trenger det, forståelig fagstoff og å være et nyttig korrektiv til myndighetene.

Les våre brev til medlemmene for oversikt over våre aktiviteter i 2017:

Årsbrev personlige medlemmer

Årsbrev bedriftsmedlemmer

Lav terskel til førsteklasses bistand

Benytt deg av vår gratis rådgivning som en rimelig investering for å unngå ubehagelige overraskelser, eller for å se hvilke muligheter nettopp din situasjon gir. Kanskje ser vi muligheter du ikke ser selv?

I medlemskapet inngår 30 minutter gratis juridisk bistand på telefon i året. Skulle du ikke ha behov for hjelp et år, vil ubenyttet tid overføres til påfølgende år.

Dersom du har behov for juridisk bistand utover det medlemskapet gir, kan vi tilby dette gjennom vårt datterselskap SBF Skatteadvokater. Her får du meget god hjelp til fornuftige priser.

Forståelig fagstoff i flere kanaler

Du som medlem får tilsendt vårt medlemsblad, Skattebetaleren, fem ganger i året. Her får du blant annet nyttige tips om skatt og fradrag.

I tillegg får du eksklusiv tilgang til fagstoff på våre nettsider, Skattefolderen og vår håndbok om selvangivelse og skatt – Skattehåndboken – tilsendt mot et portotillegg.

Sammen er vi et nyttig korrektiv

Det er viktig for oss å være et nyttig korrektiv til myndighetene, både ved utformingen og praktiseringen av skattereglene. Vi er politisk uavhengige og nøytrale, og de siste årene har vi arbeidet spesielt med bedring av rettssikkerheten for skattyter – et arbeid som gir resultater.

I 2017 vil vi også fokusere på fornuftig bruk av skattebetalernes penger, noe som blir stadig viktigere for å kunne opprettholde vår velferdsstat. Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt oss på post@skatt.no eller telefon 22 97 97 00