Språklig forvirring

Stig Flesland

Det heter ikke «selvangivelsen» nå lenger, det heter «skattemeldingen».

Det heter ikke «skattyter» nå lenger, det heter «skattepliktig».

Det heter ikke «ligning» nå lenger, det heter «fastsetting av formues- og inntektsskatt».

Som du skjønner – det du visste om skatteterminologi har endret seg kraftig nå. Den nye skatteforvaltningsloven kommer med en rekke nye begreper. Det kommer til å medføre forvirring både blant oss som jobber med skatt og deg som forholder deg til skatt en eller to ganger i løpet av året. Ikke minst for deg, kanskje.

For det første tar det tid å bli vant med de nye begrepene. Listen over nye ord er lang, og en rekke av begrepene som nå skal endres er svært godt innarbeidet. Det i seg selv skaper nok problemer for mange.

Dernest kommer det faktum at man i en overgangsperiode blir nødt til å forholde seg til flere sett regler. Mange klagesaker kommer fortsatt til å versere i Skatteetaten, med tilhørende gammelt regelverk og «utgåtte» begreper. Det vil si at du ikke har hørt ordet «selvangivelse» for siste gang, selv om det nå skal byttes ut.

Vi skal prøve å vise vei i begrepene, noe vi strengt tatt begynte med allerede i forrige utgave, men kommer fortsatt til å bruke dem om hverandre ettersom vi kommer til å omtale saker som blir avgjort med gammelt regelverk. Du blir normalt sett klokere av å lese Skattebetaleren, men i dette tilfellet kan vi ikke garantere at vi ikke kommer til å bruke de gamle ordene også i de kommende utgavene.

Skatteforvaltningsloven medfører også praktiske endringer for deg som er interessante – om enn av andre grunner. Vi har spesielt lyst til å trekke frem to av dem:

For det første innebærer loven at du i de kommende årene står mye friere til å rette opp gamle feil. Det vil si at hvis du om to år oppdager at du glemte et fradrag da du holdt på med skattemeldingen i år, så er det bare å endre dette selv. Og få penger tilbake.

Den andre endringen er ikke så lystig, og det er at nye regler har medført at årets skattemelding er forsinket med noen uker sammenlignet med i fjor. Sammenholdt med sen påske medfører det at du i år har mye dårligere tid til å sjekke alle opplysningene i skattemeldingen.

Det medfører også at det blir kortere tid disponibelt til å rådføre seg med oss i Skattebetalerforeningen. Vi skal likevel gjøre vårt aller ytterste for å bistå deg – til riktig tid – men vi er forberedt på at april i år blir ekstra travel.