De nye ordene du bør kunne

Stig Flesland

Den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Og selv om det kan ha gått ganske upåaktet hen, har loven ganske stor betydning for hvilke ord som skal brukes innen skatte- og momsfeltet nå.

Skatteetaten har laget en ordliste som kan være til nytte for deg som møter på nye ord.

Tidligere ord/begrep Nytt ord/begrep
Aksjonærregisteroppgave Aksjonærmelding fra selskapene
Avgiftsmyndighet Skattemyndighet
Avgiftssubjekt Skattepliktig
Endringsoppgave for merverdiavgiftsomsetning Endringsmelding for mva
Forhåndsligning Forhåndsfastsetting
Gjennomsnittsligning Gjennomsnittsfastsetting
Inntektsår Skattleggingsperiode
Ligning Fastsetting av formues- og inntektsskatt
Ligningsbehandling Fastsetting av skattegrunnlaget
Ligningsgrunnlag Skattefastsettingsgrunnlag
Ligningsmyndighet Skattemyndighet
Ligningsoppgave (tredjepartsopplysninger) Tredjepartsopplysninger
Ligningsverdi (formue) Formuesverdi
Ligningsår Skattefastsettingsår
Merverdiavgift omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgift
Oppgave Melding
Oppgavepliktig Opplysningspliktig
Selvangivelse Skattemelding for formues- og inntektsskatt
Skattyter Skattepliktig
Skjønnsligning Skjønnsfastsetting
Termin Skattleggingsperiode
Tilleggsavgift Tilleggsskatt
Tilleggsoppgave Tilleggsmelding
Utlignet Beregnet skatt
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt