Får vi en julegave fra Norges Bank?

SpareBank1 Gruppen

Foto: SpareBank1/Flickr

Etter finanskrisen i 2008, har rentene rundt om i verden vært på rekordlave nivåer. Finansmarkedene har blitt oversvømt med penger, og det har vært lett å få lån. Denne trenden har snudd, og renten er på vei oppover for lån med høy risiko – men i Norge forventer vi et rentekutt til før jul.

Les også: Folks boligformue nesten like mye verdt som oljefondet

Norges Bank må sette ned renten en gang til, og at de trolig vil velge å gjøre det nå i desember. Det er 3 måneder til neste rentemøte, og det er lang tid når både norsk økonomi og finansmarkedet er i ferd med å utvikle seg i negativ retning. Med fallende oljeinvesteringer, lave investeringer i fastlandsøkonomien, og høy gjeldsgrad er norsk økonomi avhengig av at privatkonsumet holdes oppe -og for å motvirke renteoppgangen internasjonalt.

Tiden med rekordlave renter er forbi

Renten stiger i USA både fordi sentralbanken i USA planlegger å sette opp renten, men også fordi risikoviljen er på vei ned. Riskoen ved høy gjeld synliggjøres når renten stiger. Stadig flere bedrifter får nedgradert kredittverdigheten, og flere har misligholdt gjelden. Råvareeksportører og fremvoksende økonomier, der mange har lånt mye i USD, blir hardt rammet.

I Norge merker vi lavere risikovilje ved at både banker, bedrifter og kommuner må betale mer for å få låne penger. Når bankers innlånskostnad stiger, samtidig som også kapitalkravene for banker stiger, så kan det gi høyere renter til bedrifter og boliglån, selv om Norges Bank skulle sette styringsrenten videre ned. Det er dårlig nytt for tilgang til risikovillig kapital i en krevende omstillingsfase for norsk økonomi.

Renten opp i USA?

Vi tror sentralbanken i USA vil sette opp renten på rentemøtet 16. desember. Når både arbeidsledigheten har falt, og inflasjonen er på vei oppover, er det på tide å heve renten. Men, investeringsveksten i amerikanske bedrifter bekymringsfullt lav. Og ser en nøyere på hvorfor ledigheten er lav, så er noe av forklaringen at en stadig økende andel av USAs befolkning står utenfor arbeidsmarkedet. Det taler for at rentene kun vil bli satt opp i «små, og ikke hyppige skritt».

Vi opplever nå en markant forskjell i pengepolitikk mellom USA og Europa. Renteforskjellene har steget, og det skaper spenninger i valutamarkedet.  Vi tror 2016 kan bli et år preget av høy volatilitet, økende rentespreader, og flere konkurser.

Last ned SpareBank 1s Makrorapport for desember2015

__________________

Om bloggen

Saken er opprinnelig publisert hos SpareBank 1 Gruppen, og er ført i pennen av Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen.

For flere lignende innlegg, besøk https://pressesenter.sparebank1.no/