Skatt på bolig

Karine Ugland Virik

Å ha et sted å bo – og eie det selv – er ikke det samme som å investere i aksjer.

Scheel-utvalgets rapport, som kom i desember, har ennå ikke blitt omfattende diskutert. Vi forventer imidlertid at det kommer en bred debatt om skatteforslagene nå til høsten, og kanskje da i særdeleshet forslagene som omfatter boligen din.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Før rapporten ble lagt frem fryktet mange at det skulle inneholde et forslag om en statlig eiendomsskatt. Dette forslaget kom ikke. Men det er liten grunn til lettelse av den grunn. Utvalgets forslag etablerer, eller kanskje heller forsterker, bolig som skatteobjekt.

Spesielt går disse forslagene ut over primærboligen. Forslaget om økt formuesskatt slår først og fremst ut for egen bolig, ikke utleiebolig – her er verdsettelsen allerede kommet ganske nær antatt markedsverdi. I tillegg kommer forslaget om bortfall av skattefrie utleieinntekter.

Det mener vi er forslag som er svært uheldige for norske husholdninger, og det er derfor godt å se at det er flere som er enige med oss i høringssvarene til Finansdepartementet.

Amerikanerne har sin American dream. Den norske drømmen handler for mange om å eie sin egen bolig. Scheel-utvalgets forslag kan bidra til å knuse drømmen for mange.

I dagens regelverk er egen bolig helt riktig skattefavorisert på flere måter, og slik bør det fortsatt være. Reglene, som mange mener vi bør se på, er for eksempel skattefritt salg hvis du har eiet boligen i minst ett år og bodd der i minst 12 av de siste 24 måneder, skattefrie leieinntekter ved utleie av inntil halvparten av boligen (målt etter utleieverdi) og rentefradrag.

Dette er en politikk som har gitt resultater. Hele 83,5 prosent av dem som bor i en bolig i Norge eier den selv. Til sammenligning er disse tallene 70 prosent i Sverige og 63 prosent i Danmark. Vi snakker altså om en villet politikk fra etterkrigstiden – som har gitt nordmenn forutsigbarhet, trygghet og muligheten til å tenke langsiktig.

I jakten på nye statlige inntekter kan 1 milliard kroner i økt skatteproveny sikkert sees på som lavthengende frukt. Det er dette beløpet Scheel-utvalget mener det er mulig å hente inn på å skattlegge samtlige utleieinntekter. Noen ekstra milliarder vil man også få inn om utvalgets forslag om økt formuesskatt blir en realitet.

Dette er en endring som altså treffer svært mange skattebetalere og boligeiere. Og det er ingen garantier for at økt boligskatt gir stabile boligpriser.

Og det er ikke minst en endring som er svært upopulær i befolkningen. En undersøkelse utført for Skattebetalerforeningen nå i 2015 viser at lav skatt på bolig har støtte i befolkningen.

77 prosent sier nei til økt skatt på egen bolig, 8 prosent sier ja.

61 prosent sier nei til økt skatt på utleieboliger, 20 prosent sier ja.

72 prosent sier nei til å endre reglene om skattefritt salg av egen bolig, 11 prosent sier ja.

Tallene viser, ikke overraskende, at det er stor støtte i befolkningen for dagens skatteincentiver i boligpolitikken. Det gjør det nok vanskeligere for politikerne å skjerpe boligskatten. Enklere blir det ikke når man omtaler egen bolig som en investering.

Å kjøpe seg bolig gir sosial trygghet og det er en form for tvungen og fornuftig sparing for mange. Egen bolig er ikke et investeringsobjekt – det er et sted å bo.