Vi trenger deres hjelp!

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen jobber for dere – våre medlemmer – hele året. Normalt sett innebærer dette at vi bistår dere med problemer av forskjellig art. Oftest skjer dette når dere trenger bistand til selvangivelsen, har spørsmål knyttet til skatteoppgjøret eller har andre skatte- eller avgiftsspørsmål som dere trenger vår ekspertise til å løse.

Men i blant hender det at også vi trenger deres bistand. Det gjør vi for eksempel nå. Nå skal vi granske det offentlige Norge. Da trenger vi bistand.

Skattebetalerforeningen har tatt initiativet til en pris vi har kalt «Sløseriprisen 2015». Dette er en pris vi, sammen med Nettavisen, skal tildele den offentlige myndighet – lokal, regional, fylkeskommunal eller statlig – som i løpet av inneværende år har vist størst uforsiktighet med samfunnets felles midler.

Beløpets størrelse trenger ikke å være utslagsgivende, det vi ønsker å fokusere på med denne prisen er bevissthet rundt – og respekt for – forvaltningen av skattepengene.

Enkeltpersoner og organisasjoner kan tipse om – og nominere – kandidater til prisen, men det er juryen som velger ut de kandidatene det skal stemmes over.

Hvorfor gjør vi dette?

Det norske skattesystemet debatteres stadig i offentligheten, med god grunn. Et godt skattesystem som oppfattes rettferdig og der alle bidrar etter evne er avgjørende for legitimiteten til systemet – og dermed til opprettholdelsen av velferdsstaten.

Like viktig er det å bruke skattepengene fornuftig – men dette får ikke samme oppmerksomhet som innrettingen av skattesystemet.

Legitimiteten til systemet avhenger av at de innsamlede midlene faktisk benyttes på beste måte. Noe vi, med hånden på hjertet, ikke kan si at gjøres. Riksrevisjonen har ved flere anledninger påpekt at offentlige instanser har dårlig kontroll på sin økonomi. I tillegg kommer både nasjonale og lokale eksempler på ren sløsing med penger. Våre felles skattepenger.

Derfor er det viktig å være kritisk til den offentlige pengebruken – uavhengig av politisk tilhørighet.

Med Sløseriprisen vil vi sette fokus på konkret sløsing med skattepenger, tilfeller der skattepenger benyttes på en åpenbart dårlig måte.

Samtidig handler det ikke bare om sløsing. Det handler også om å ansvarliggjøre politikere og beslutningstakere som ikke er ærlige om kostnader når store prosjekter planlegges og gjennomføres. Av og til er det nok slik at politikere presser prosjekter igjennom, vel vitende om at regningen antakelig blir høyere enn de (foreløpig) har kommunisert. Og det handler om å belyse sviktende kontrollsystemer som ikke klarer å motvirke sløsing.

Til sammen påfører dette samfunnet unødvendige kostnader, og det er penger som burde og skulle vært benyttet på en langt bedre måte.

Det dukker derfor opp noen spørsmål:

  • Er det vanskelig å si «nei» til økte utgifter for norske politikere?
  • Er det norske systemet innrettet slik at byråkrater streber etter å bruke opp alle pengene de får tildelt – uansett hva pengene brukes til?
  • Hva brukes egentlig skattepengene våre til?

Svarene på disse spørsmålene er det vanskelig å finne presise svar på. Men bare ved å stille dem – og lete etter eksempler på hvordan skattepengene benyttes – kan vi oppnå noe viktig: Mindre sløsing av skattepenger.

Og til å finne gode eksempler er vi avhengig av deg. Har du tips til oss? Send oss en epost!