Straff for gamle og lite nettvante?

Stig Flesland

Hvis du ikke vil ha selvangivelsen på nett får du kortere tid til å sjekke den. Dette har gått fra å være en fornuftig pisk til å bli et unødvendig tiltak som sannsynligvis bare straffer de som burde hatt mest tid til å sjekke selvangivelsen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Først 7. april startet utsendingen av selvangivelsen på papir, mens den var tilgjengelig på nettet fra 19. mars. Med litt uflaks i postgangen kan det tenkes at enkelte skattebetalere ikke mottok selvangivelsen før i forrige uke. Med mer uflaks kan det være at selvangivelsen blir borte i postgangen og du ikke merker dette før denne uken. Det gir deg i så fall svært kort tid til å gjennomgå selvangivelsen før leveringsfristen.

Dette er problematisk.

Som nevnt begynte dette tiltaket, og ulempen med senere skatteoppgjør,, fordi man ville lokke skattebetalere til å bli e-brukere – som dropper papirutgaven og kun forholder seg til Altinn. Når det nåer innført en hovedregel som sier at all kommunikasjon mellom deg og Skatteetaten skal foregå på nett, er det sannsynligvis ikke lenger et like sterkt behov for en slik gulrot.

Å vente med å sende ut selvangivelsen på papir til et godt stykke ut i april, er blitt en «straff» for de som ikke er like nettvante som oss andre. De burde fått selvangivelsen tilsendt i god tid før påske fordi det hadde gitt flere hundre tusen skattebetalere bedre tid til å sjekke at de betaler riktig skatt.