Vår viktigste ressurs

Stig Flesland

Vi har nok en gang lagt bak oss april måned, for vår del en måned preget av selvangivelsen. Skattebetalerforeningen har hatt stor pågang fra dere medlemmer. Det er vi glade for.

I løpet av april har vi besvart omtrent 1.300 henvendelser, hvorav omtrent 150 har vært møter med enkeltmedlemmer her i våre lokaler. I tillegg har vi arrangert frokost- og ettermiddagsmøter over nesten hele landet.

I etterkant av en slik hektisk periode er det interessant å gjøre seg noen betraktninger – hvem er det som benytter seg av oss, og hva er det vi bistår dere med? Det første er enkelt å svare på: Vi bistår alle typer mennesker. Kvinner og menn, unge og gamle, fattige og rike. For å nevne noen. Kort sagt: Alle finnes hos oss.

Og forhåpentligvis har vi klart å hjelpe de som har bedt om hjelp. En nyttig bieffekt av det å ha kontakt med medlemmer med ulike ståsteder og virkeligheter er at det gir oss nyttige innblikk, for eksempel i hvordan enkeltregler virker for ulike grupper. Når vi vet hvordan reglene virker, kan vi lettere ha kvalifiserte meninger om hvordan reglene bør være. Vår kontakt med dere medlemmer, og deres innspill, gir oss en meget god forståelse av den mangefasetterte virkeligheten «der ute».

Hva er det så dere ønsker bistand med? Også her er svaret mangeartet. Noen ønsker bare å få kontrollert at alt er i orden; at tallene i selvangivelsen stemmer med oppgavene fra banken, pensjonsutbetaler, osv. Kanskje er en ikke er så glad i tall og kjenner regelverket dårlig. Da er det lett å forstå at en ønsker en trygghet, noen «å holde i hånden».

Andre kommer for å få bistand med en mer komplisert selvangivelse, for eksempel hjelp til næringsoppgaven eller ulike utenlandsskjemaer. Kanskje trenger en bistand til aksjeskjemaene eller hjelp til å få skrevet et vedlegg til selvangivelsen på en god måte. Noen kommer hit for å lære, slik at en selv kan gjøre det riktig for fremtidige år, mens andre synes det er tryggere å få bistand hvert år. Atter andre har konkrete problemstillinger de ønsker svar på. Har jeg krav på fradrag for advokatutgifter i min situasjon? Er min utleie skattefri? Hva skal jeg gjøre med selvangivelsen til min avdøde mann?

Uansett hvorfor dere brukes oss: Vi ser ofte at en har mye igjen for en grundig gjennomgang av selvangivelsen. Selvangivelsen en leverer inn blir riktig, og en betaler ikke mer skatt enn nødvendig. Som en illustrasjon på det siste, vil jeg peke på saken vi har omtalt på side 24. I årets selvangivelse er det slik at ektepar, hvor den ene er ufør, kan spare store summer på riktig fordeling av kapitalinntekter og -fradrag. Det er altså ikke bare hvilke fradrag og inntekter en har som har betydning for skatten, men også i hvilken selvangivelse beløpene står. Vi har spart en rekke medlemmer for titusenvis av kroner bare på å flytte på fradrag og inntekter mellom ektefellene. Et merkelig utslag av reglene, vil vel mange si. Jeg er ikke uenig, men når det først er slik, må det være helt greit å tilpasse seg. En betaler den skatten en er pålagt, men heller ikke mer.

Første pulje av skatteoppgjøret er klart 25. juni. Etter denne dato legges skatteoppgjørene ut puljevis, med siste pulje 17. oktober. Min oppfordring er at du sjekker oppgjøret grundig. De senere år har det vært mange feil. Ta kontakt med oss dersom du er det minste i tvil om du har fått det du har krav på. Det ser vi frem til.