Ubehagelig skattesmell i vente

Stig Flesland

Colourbox

Flere titalls tusen pensjonister kan forvente seg en ubehagelig overraskelse når skatteoppgjøret kommer.

Allerede i begynnelsen av mai er det lett å spå hvilken gruppe som kommer til å være mest misfornøyde når skatteoppgjøret kommer. Svært mange pensjonister kommer nemlig til å få et ubehagelig skatteoppgjør – og jeg nekter å tro at alle er klar over at dette kommer til å svi.

Grunnen er at det er gjort feil fra NAV, slik at det sannsynligvis er beregnet for lav skatt i selvangivelsen. Ifølge NAV har ikke Skatteetaten fått fullstendig informasjon om pensjonsgrad for omkring 10.000 alders- og AFP-pensjonister som har tatt ut pensjon etter nytt regelverk, og rundt 58.000 uførepensjonister som har lavere pensjonsgrad enn 100 prosent.

NAV og Skatteetaten sier ikke noe om hvordan feilen slår ut for den enkelte, men i brevet som er sendt ut til de nær 70.000 dette angår, har man funnet det for godt å definere restskatt og forklare hvordan man unngår rentetillegget på restskatten.

Med andre ord: Mange pensjonister og uførepensjonister risikerer en skattesmell når skatteoppgjøret kommer.

Det er to ting ved dette som burde bekymre mange:

Det første er at dette gjelder mennesker som allerede i dag har en relativt anstrengt økonomi.

Det andre er at pensjoner åpenbart er så komplisert, ikke bare for pensjonistene men også for myndighetene, slik at man også neste år kan risikere mange feil for forskjellige typer pensjonister.

Stig Flesland