Når skatt er viktigst

Stig Flesland

De borgerlige partiene vant en overbevisende seier i valget 9. september. Men, som det stod på Høyres hjemmesider i midten av september, det er nå jobben begynner. Og forventningene er relativt store til en regjering hvis fundament i skrivende stund er uklart.

Det aller første man kan forvente av en borgerlig regjering, uansett partier som blir med, er at den lar handling følge ord når det gjelder formuesskatt og arveavgift. Her kan det imidlertid virke som om den sittende regjeringen kommer i forkjøpet. Budsjettlekkasjer tyder på at bunnfradraget/fribeløpet i formuesskatten og arveavgiften heves til en million kroner. Det er uansett rom for å gjøre mer enn dette, og veldig mange vil nok forvente at både formuesskatt og arveavgift fjernes fullstendig i løpet av kortest mulig tid.

Formuesskatten har vært debattert heftig i flere påfølgende valgkamper, og holdningen som har festet seg hos velgerne er at en ny regjering vil fjerne denne, selv om det kan bli vanskelig å gjøre det uten å unngå at vi får flere nullskattytere.

Arveavgiften er det langt lettere å fjerne. Med en økning av fribeløpene, slik den nåværende regjeringen visstnok skal foreslå i statsbudsjettet, vil statens inntekter fra arveavgiften forsvinne ganske så raskt ned mot null. De siste årene har provenyet fra arveavgiften vært rundt, eller i underkant av, to milliarder kroner.

Men det må sannsynligvis større kutt – og gulerøtter – til enn dette for å tilfredsstille velgerne som har gitt de borgerlige tillit. I sine programmer har de borgerlige kommet med ganske omfattende og detaljerte løfter.

For personlige skattytere skal skatten på arbeid reduseres. Det kan for eksempel gjøres ved å øke fribeløpet, øke minstefradraget og heve innslagspunktet i toppskatten. Boligeiere skal slippe boligskatt, og boligkjøpere skal få redusert dokumentavgift. Boligsparing for ungdom og individuell pensjonssparing skal styrkes.

Etter vår mening er det å se nøye på skattesystemet, og jobbe med skattekutt, svært viktig å prioritere for en borgerlig regjering.

For det første er det vår oppfatning at ulempene ved enkelte skatteformer, som for eksempel formuesskatt og arveavgift, er høyere enn fordelene – og at skattene bør fjernes. I tillegg håper vi at hele systemet får en liten «overhaling». Dagens regjering har begynt et arbeid som skal gi oss en helt ny skatteforvaltningslov. Dette arbeidet er det viktig å sluttføre. Ikke minst er det viktig å få gjennom de lovede endringene som gir den jevne skattebetaler økt rettssikkerhet. Så kan vi heller se litt mellom fingrene når det gjelder mindre detaljer.