Litt etikk på morgenkvisten

Rolf Lothe

«Femogførtitusen. Han skal ha femogførtitusen for å fikse lekkasjen i taket. Først bilen og nå dette. Er det mulig å ha mer uflaks? Kan jeg i det minste kreve fradrag i selvangivelsen?»

En bekjent spurte meg på en tilstelning en tid tilbake. Jeg så han var opprørt, men jeg måtte svare som sant var, at dessverre er utgifter til ekstraordinær skade på egen bolig ikke lenger fradragsberettiget.

– «Hva er sjansen for å bli oppdaget hvis jeg likevel fører de opp?», var neste spørsmål.

Vi får av og til spørsmål om oppdagelsesrisiko. Ikke ofte, men altså av og til. Og da svarer vi, som sant er, at oppdagelsesrisiko er noe vi ikke snakker om.

Som oftest finner vi gode løsninger innenfor loven. Men finnes ikke disse, må vi melde pass.

Vi kan ikke være med på spekulasjoner om hva som eventuelt kunne passert uoppdaget av skattemyndighetene. Jeg skal ikke her kjede dere med alle avskygginger av det etiske regelverket som advokater og skatterådgivere må forholde seg til, men altså ganske enkelt slå fast: Når det gjelder oppdagelsesrisiko er det rett frem – det kan vi ikke uttale oss om.

Ha en fin dag!