Tilfeldig og urettferdig straff

Rolf Lothe

Colourbox

I flere år har skattemyndighetene praktisert tilleggsskatt for strengt. Nå bør uheldige og urettferdig behandlede skattebetalere høres.

For omtrent halvannet år siden tikket det inn telefoner til Skattebetalerforeningen. Telefoner som tydet på at Finansdepartementet og Skatteetaten hadde bommet fullstendig da de skulle utforme og praktisere skattereglene.

Små feil – store konsekvenser

Vi fikk blant annet høre historien om en vanlig lønnstaker som brukte mye tid på å få gjort posten med aksjeinntekter så riktig som mulig at hun ikke fikk med seg at arbeidsgiver ikke hadde sendt inn lønns- og trekkoppgave i tide. Resultatet ble tilleggsskatt på 22.000 kroner.

Vi fikk også høre om en kvinne som faktisk sjekket at lønns- og trekkoppgaven stemte med tallene i selvangivelsen. Det hun ikke hadde fått med seg var at arbeidsgiver hadde sendt en endringsoppgave hun ikke hadde fått, da den var sendt til feil adresse. Heller ikke hun fikk tilgivelse fra Skatteetaten.

Vi fikk også høre om mannen som måtte betale 61.000 kroner fordi arbeidsgiver hadde innberettet lønnen hans for sent til at den kom med på selvangivelsen – men tidsnok til at Skatteetaten hadde opplysningene da de skulle behandle ligningen.

Flere tusen er straffet

I løpet av ligningen for 2009 og 2010 har noen tusen skattebetalere fått den ubehagelige beskjeden om at de har blitt ilagt tilleggsskatt.

I altfor mange av tilfellene skyldes dette at Skatteetaten ikke har fått inn såkalte grunnlagsdata tidsnok til at de har kommet med på selvangivelsen – og at skattebetalere ikke har sjekket selvangivelsen godt nok.

Og i altfor mange av tilfellene ser vi at straffen er flere titalls tusen kroner – selv om det egentlig ikke er noen risiko for at du eller jeg faktisk skulle snyte på skatten.

Det er derfor vi i Skattebetalerforeningen har engasjert oss kraftig i denne saken. Det har ikke gått upåaktet hen i Finansdepartementet (og ei heller i Skatteetaten, vil vi tro).

På riktig vei – med veldig små steg

I løpet av mai har departementet vist til vårt initiativ når de har bedt Skattedirektoratet myke opp sin praktisering av de såkalte unnskyldningsgrunnene. Dessuten kom det i statsbudsjettet beskjed om at Regjeringen foreslo å gjeninnføre lav sats på tilleggsskatten. Forslaget, slik det foreligger nå, er en sats på 10 prosent.

Dette er utvilsomt noen skritt på vei mot rettferdighet, men det er egentlig for lite – og ikke minst for sent.

Det vi aller helst skulle sett, både for de av våre medlemmer som har vært rammet av dette og for alle andre, er at man faktisk tok norske skattebetalere på alvor. Den beste måten å gjøre det på er ved å straffe denne type feil i selvangivelsen med et gebyr på for eksempel 5.000 kroner, noe som fortsatt er strengere enn mange lovovertredelser. Og sist, men ikke minst: Man burde likebehandle skattebetalere de siste tre årene, slik at forglemmelser i 2012 blir straffet likt med forglemmelser i 2009.