Bosted avgjør ventetid

Stig Flesland

Si meg hvor du bor – og jeg skal si deg hvor lenge du må vente når du henvender deg til Skatteetaten.

Skatteetaten ble bedre på mye i 2011. Tallene Statistisk sentralbyrå publiserte tidligere i høst viser at skattedirektøren kan være fornøyd med mye. Blant annet viser tallene at antall klagesaker gikk ned og at klagene gjennomgående ble behandlet hurtigere enn året før.

Men det er ikke gitt at saksbehandlingen går like smurt. Det viser seg nemlig, når man går inn i materien, at det til dels er store forskjeller i saksbehandlingstid avhengig av hvor i landet saken din blir behandlet.

Hvis du for eksempel klaget på skatteoppgjøret i Skatt Midt-Norge trengte du ikke vente veldig lenge på svar. Her ble 98 prosent av klagene behandlet innen 3 måneder. Gjennomsnittet for alle skatteregioner var 93,2 prosent, og det er behandlingstiden i Skatt øst og Skatt nord som gjør sitt. Her ble om lag 90 prosent av klagene behandlet innen 3 måneder.

Også når det gjelder arv- og gavesaker er det bedring for landet som helhet. Her blir rundt regnet 91 prosent av sakene behandlet innen 6 måneder. Også her er risikerer du å vente ekstra i øst og i nord, mens man i sør får unna 97 prosent av sakene i løpet av et halvår.

Skal du gjøre noe så enkelt og greit som flytting kan det se ut som om du bør gjøre også det andre steder enn i Skatt nord. Her er 6 av 10 flyttinger behandlet innen 4 dager. På Vestlandet er 8 av 10 behandlet innen 4 dager.

Så får vi bare håpe at behandlingen av saken er lik, uavhengig av region, selv om saksbehandlingstiden er ulik.