Unngå BSU-blemme

Stig Flesland

BSU er en fantastisk sparemåte for unge. Men dessverre er det sannsynligvis noen som i sin iver etter å spare til egen bolig begår en stor feil.

Statistikk viser at november og desember er de to mest populære månedene å spare i BSU. Dette er også månedene da det kommer gode råd om hvordan du skal kutte skatten i siste liten, blant annet ved å benytte deg av Boligsparing for ungdom (BSU).

Årlig er det mulig å spare 20.000 kroner i BSU-ordningen. Bruker du kvoten fullt ut sparer du 4.000 kroner i skatt. Men, og det er et viktig men, dette avhenger av at du tjener nok! Og her er vi redd mange trår feil.

Du må nemlig ha en inntekt over 55.900 kroner for å benytte deg av hele skattefradraget. Har du inntekt under dette bør du heller ikke benytte BSU-ordningen fullt ut.

For det er slik at når du først har fått fradraget ved å spare, men ikke klarer å bruke det opp – altså at du tjener for lite – så får du heller ikke overført det til senere år. Du mister rett og slett skattefradrag du kunne ha benyttet senere.

I verste fall kan du være i en situasjon hvor du har inntekt under frikortgrensen, og altså ikke skal betale skatt, men like fullt sparer 20.000 kroner i BSU. Da har du regelrett kastet bort 4.000 kroner i skattefradrag som du kunne fått senere.

Det er ikke klok sparing – det er dumt.