Mathilde Fasting

Mathilde Fasting arbeider som idéhistoriker, prosjektleder og har ansvar for fundraising i Civita.

Venter høyere skattetrykk i årene som kommer

Mathilde Fasting mener det er sannsynlig at eiendom vil bli beskattet mer.

Mathilde Fasting