Skatteklagenemnda – Uholdbar lang saksbehandlingstid

Sivilombudet mener Skatteklagenemnda bryter forvaltningsloven. Saker ligger ubehandlet i nemnda i over to år.

Martin Huseby Jensen

Sivilombud Hanne Harlem reagerer på saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda. Foto: Mona Ødegård

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Sivilombudet er gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Skatteklagenemnda på 23 måneder i 2023. Ved utgangen av april i år hadde 855 klagesaker vært til behandling i over to år. Det er mer enn halvparten av de samlede klagesakene.

– Å få avklart et skattespørsmål har ofte stor innvirkning på den enkeltes økonomi. Det er derfor uholdbart å måtte vente så lenge på å få sin klage behandlet. Ekstra ille er det at dette er tredje gangen på noen år at nemnda får påpakning fra Sivilombudet, uten at forholdene har bedret seg, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Fra 2022 til 2023 økte gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 20,4 til 23,1 måneder. Antall uavsluttede saker økte fra 1649 til 1657 saker, mens 874 av de uavsluttede sakene ved utgangen av april hadde behandlingstid på over ett år, og hele 855 saker mer enn to år.

Les også: Sak ble liggende tre år i Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda bryter forvaltningslov

Sivilombudet konkluderer med at Skatteklagenemnda i flere år har brutt kravet til saksbehandlingstid i skatteforvaltningsloven. Særlig mener ombudet at det er kritikkverdig at saksbehandlingstiden ikke er redusert etter at både Sivilombudet og Riksrevisjonen konstaterte lovbrudd i 2022.

Når det gjaldt forventet saksbehandlingstid fremover opplyste Skattedirektoratet i sitt svar til Sivilombudet at Skatteklagenemnda hadde fått en ny leder. Direktoratet hadde i den anledning formulert en ny resultatforventning om at restansesituasjonen skulle ned på et akseptabelt nivå innen utgangen av 2025. Det var imidlertid ikke planlagt å øke bemanningen.

– Skattedirektoratet har tidligere hatt for optimistiske forventninger til redusert saksbehandlingstid, og vi ser ikke noe konkret i direktoratets tilsvar som tilsier at de nå vil lykkes, sier Lothe.

Les også: Skattedirektoratet vil endre organiseringen av Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda underbemannet

Skattebetalerforeningen har over de siste årene ved flere anledninger påpekt at saksbehandlingen i nemnda har vært for lang. I 2022 sendte Skattedirektoratet på nemndas arbeid på høring. Målet var den gang å redusere saksbehandlingstiden. Om endringene er gjennomført, lar resultatet seg vente på.

– Det ser ut til at det grunnleggende problemer er at nemndas sekretariat er underbemannet. Vi mener at en enkel løsning på problemet er å flytte saksbehandlere fra andre deler av etaten til sekretariatet, fortsetter han.

Allerede i 2017, altså ett år etter nemnda ble etablert, påpekte Lothe at Skatteklagenemnda var underbemannet og omtalte den som Et flaggskip med for få matroser.

– Andre deler av etaten bruker i dag ressurser på en grundig saksforberedelse før saken sendes til sekretariatet. Vi ser liten verdi i dette, fordi det blir dobbeltarbeid når sekretariatet uansett må sette seg inn i sakens dokumenter på fritt grunnlag. Det meste av ressursene som går med til gjennomgangen bør flyttes fra skattekontorene til sekretariatet. Da vil sekretariatet få tilført nødvendige ressurser til å sikre en forsvarlig saksbehandlingstid, uten at total ressursbruk økes. Etaten bør begrense seg til en enkel gjennomgang av klagene, slik at klagene som etaten mener skal gis medhold kan sorteres ut, før resten sendes til sekretariatet, sier Lothe.