Sak ble liggende i nærmere tre år i skatteklagenemnda – kuttet tilleggsskatten kraftig

Stig Flesland

Advokat Bård E. Hansen, SBF skatteadvokater

 

Klagesaker har blitt liggende i Skatteklagenemnda i lang tid – og nå begynner det å vise seg i vedtak fra Skatteklagenemnda.

I et vedtak fra juni, publisert 3. november ble tilleggsskatten og tilleggsavgiften kraftig kuttet på grunn av at klagesaken hadde blitt liggende i nesten tre år uten å bli behandlet.

Les hele vedtaket i Skatteklagenemnda

Lang liggetid

I denne saken sendte Skatteetaten et varsel om mulig ileggelse av tilleggsskatt allerede i juni 2015. Deretter kom det et vedtak, før skattyter sendte inn klage i november/desember 2016. Det ble også sendt tilleggsinformasjon i løpet av våren 2017.

Saken ble ikke påbegynt av sekretariatet før i starten av november 2019. Det vil si at saken har hatt en ren liggetid hos sekretariatet på ca. 2 år og 5 måneder fra siste opplysninger ble sendt fra skattyter. Men liggetiden er på hele 2 år og 10 måneder fra da innstillingen ble sendt over fra Skatteetaten.

I Skatteklagenemnda ble saken avgjort i stor avdeling, etter at det ble tatt dissens ved første gangs behandling. Det medførte ytterligere tre måneders liggetid.

Opprinnelig var det ilagt tilleggsskatt på 30 prosent samt skjerpet tilleggsskatt på 30 prosent. I tillegg var det ilagt tilleggsavgift på 60 prosent. Til slutt endte det dermed med at tilleggsskatten ble justert ned fra 30 til 5 prosent, den skjerpede tilleggsskatten ble redusert til 20 prosent og tilleggsavgiften ble redusert til 25 prosent.

Ikke overrasket

– Dette kommer ikke overraskende, og det føyer seg inn i det mønsteret vi har sett de siste årene, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF skatteadvokater.

Hansen har ført flere klagesaker for Skatteklagenemnda og har også opplevd det samme som i den ferske saken fra Skatteklagenemnda.

– I de siste årene har vi sett at saker har blitt liggende lenge i Skatteklagenemnda uten at de har blitt behandlet, og det medfører blant annet at i saker med tilleggsskatt så skal denne settes ned, sier Hansen.

Den erfarne advokaten trekker også frem at det ikke bare er hos Skatteklagenemnda at det kan være en propp.

– Vi erfarer også ofte at saker bare blir liggende hos skattekontoret etter at saken er påklaget. Det er faktisk mer frustrerende, ettersom skattekontoret egentlig bare skal sende saken videre til Skatteklagenemnda.