Elverum kommune tapte eiendomsskatt-sak i Høyesterett

Kommunens anke til landets høyeste domstol ble avvist. Må betale tilbake millioner fra eiendomsskatt.

Martin Huseby Jensen

Elverum kommunes anke til Høyesterett ble avvist. Foto: Thomas Hegge, Shutterstock

I slutten av oktober i fjor slo Eidsivating lagmannsrett fast at Elverum kommune hadde feiltolket loven om eiendomsskatt. Retten slo fast at kommunen måtte betale tilbake 30 millioner kroner til kommunens innbyggere.

Kommunen har med det tapt i alle tre rettsinstansene. Først ut var Østre Innlandet tingrett som i mars i fjor konkluderte med at Mastmoen borettslag hadde betalt for mye eiendomsskatt. Tingretten konkluderte med at kommunens utskrivingsvedtak for eiendomsskatten til borettslaget er ugyldig.

Tok for mye eiendomsskatt

Ifølge lokalavisen Østlendingen skal kommunen redusere grunnlaget for skatten med lokal reduksjonsfaktor på 15 prosent, i tillegg til lovpålagte 30 prosent. Kommunen nøyde seg med sistnevnte. Ifølge avisen består borettslaget av 164 leiligheter og har vært på topplisten over største betalere av eiendomsskatt i kommunen.

Ifølge Kommunal Rapport fattet kommunepolitikerne i Elverum i 2016 å videreføre den lokale reduksjonsfaktoren i 2016. Denne ble gjeldende fra 2017. Det innebærer at denne først kan endres fra og med 2027.

– Nå er det to rettsinstanser som har kommet til samme slutning om at vi har hatt en feil tolkning av praktisering av lokal reduksjonsfaktor. Selv om dommen bare gjelder Mastmoen borettslag vil dette komme alle eiendomsbesittere til gode. Vi har folk som regner på dette og det blir rundt 11 millioner hvert år som vi må tilbakebetale, sa kommunedirektør Kristian Trengereid til Kommunal Rapport i oktober i fjor.

Ikke prinsipiell nok

Flertallet i kommunestyret mener saken er prinsipiell og anket denne til Høyesterett. Nå har kommunen gått på sitt tredje og siste nederlag i retten.

Norges Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med å avvise anken. Utvalget har ikke funnet at anken vil kunne få betydning uten for den forelagte saken.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett.» heter det i kjennelsen.

Tilbake står Elverum kommune igjen med regninger for alle saksomkostninger. I tillegg til å måtte tilbakebetale eiendomsskatt til borettslaget.