Foreslår å erstatte formuesskatt med eiendomsskatt

Formuesskatten skader investeringer i landet, sier finansministeren som avskaffet formuesskatten i Sverige.

Martin Huseby Jensen

I Sverige ble formuesskatten avskaffet for 15 år siden. Finansministeren som tok grepet mener Norge har et problem. Foto: Shutterstock

 

– De siste ti årene har ikke politisk risiko vært et tema for noen nordiske land, men det ryktet er alvorlig skadet for Norge. Selv om man skulle reversere disse store og brå skatteendringene, er det ingen som vil stole helt på en norsk regjering fremover. Det har en stor kostnad, det sier tidligere finansminister i Sverige Anders Borg til Dagens Næringsliv.

Borg var finansminister i perioden 2006 til 2014. Altså var han finansministeren som avskaffet formuesskatten i Sverige. I Norge ble formuesskatten sammen med utbytteskatten kneppet til et par hakk ved fremleggelsen av statsbudsjettet for inneværende år. Verdsettingsrabatten for arbeidende kapital ble redusert, samtidig som satsen ble økt for formuer mellom 1,7 og 20 millioner kroner. I tillegg kom økt utbytteskatt.

Les også: 15 år siden Sverige avviklet formuesskatten

Mange utflyttere har vist til at de må ta ut utbytte for å betale formuesskatten. Dagens Næringsliv har registrert at 50 personer med samlede ligningsformuer på mer enn 40 milliarder kroner er flyttet ut av Norge siste året.

Skatt undergraver moral

Borg peker på at skadevirkningene med formuesskatten trolig er langt større nå enn for et pari tiår siden. Han viser til at gründere og eiere ikke føler seg låst til Norge, og med høy formuesskatt vil ingen gründere flytte til landet, mener han.

Borgs erfaring er at man i Sverige foretrekker å ha svenske eiere fremfor internasjonale fond. At strømmen av utflyttere har tatt til tror han ikke undergraver det norske skattesystemet.

– Jeg tror det er omvendt, at den norske beskatningen undergraver skattemoralen. Sverige har høy moms og relativt høy inntektsskatt med over 50 prosent marginalskatt, men skattesystemet er utformet sånn at eierne ikke må selge seg ut av bedriftene. Rimelige skatter som alle vil betale – det bygger skattemoral, sier han til DN og legger til:

– Norge har en velfungerende velferdsstat og lav ulikhet. Hvis man vil føre fordelingspolitikk finnes det andre skatter som er bedre, for eksempel eiendomsskatt. Det går ikke ut over investeringer og næringsdrift på samme måte, sier Borg.