– Formuesskatten har virkelig blitt et mareritt for mange

Flertallet av de spurte i ny undersøkelse mener det er blitt mer aktuelt å flytte under den nåværende regjeringen.

Martin Huseby Jensen

Nettgründer Einar Øgrey Brnadsdal mener økt utbytteskatt eller selskapsskatt er en bedre løsning en formuesskatten.
Foto: Joachim Løschbrandt/Netthandelen

Økonomimagasinet Kapital har gjennomført en undersøkelse blant hundre av landes fremste bedriftseiere, investorer og andre formuende om konsekvensene av norsk skattepolitikk. Resultatet er som ventet: Et overveiende flertall av de spurte opplever at endringene i skatter og avgifter påvirker investeringer, sysselsetting og vekst negativt.

– Formuesskatten har virkelig blitt et mareritt for mange. Hvorfor ikke bare øke utbytteskatten eller selskapsskatten? Eller kanskje vurdere å øke momsen? Jeg er helt sikker på at Norge kan få mer i inntekter til fellesskapet ved å fjerne formuesskatten og øke andre skatter. Det vil være mer rettferdig, problemet er jo ikke å betale skatt som sådan. Men formuesskatten er fullstendig ødeleggende for norske eiere, sier Einar Øgrey Brandsdal til Kapital.

Brandsdal eier og driver Netthandelen.no og Blivakker.no.

Les også: Foreslår å erstatte formuesskatten med eiendomsskatt

Flere er flytteklare

Tidligere finansminister Anders Borg i Sverige sier til Dagens Næringsliv at den norske skatteleggingen er blitt en hemsko for norsk økonomi, og at det blir stadig vanskeligere å tiltrekke seg gründere med dagens system.

I underkant av åtte av ti respondenter i Kapitals spørreundersøkelse forteller at det er blitt mer aktuelt å flytte under det nåværende politiske regimet. De mener at utflyttingen som har vært til nå, bare er starten.

– Det er helt klart at man i større grad ivaretar bedriftene ved å flytte ut av Norge. Det er en realitet. Skattepolitikken i dag tapper bedriftene, og det er kanskje her politikerne ikke skjønner, eller vil skjønne, hva de gjør. For å kunne betale den høye beskatningen må man ta penger ut av bedriften som ellers kunne vært benyttet til nye investeringer sier Carl Erik Krefting som er skamfull over å være så egoistisk fordi han velger å bli boende i Norge.

Les også: LO-lederen vil ta de rike, hvordan påvirker det tilliten til skattesystemet?