Slik så formuesskatten ut i 2021

Antall skattebetalere økte fra 2020 til 2021. Se hvor mye det ble betalt i formuesskatt i snitt i 2021, og hvor mange som fikk fradrag.

Martin Huseby Jensen

Antall skattebetalere økte fra 2020 til 2021, viser nye tall. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I 2021 var det 4.294.239 skattebetalere i Norge over 17 år. Disse hadde i gjennomsnittlig bruttoinntekt på 557.400 kroner før fradrag, det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Antall skattebetalere blant pensjonister økte til 1,057 millioner i 2021. Samtidig fikk 903.128 skattefradrag for alderspensjonister på i gjennomsnitt 14.068 kroner. Det er en økning på én prosent fra 2020.

I alt 4.324.941 skattebetalere hadde skattepliktig bruttoformue. Gjennomsnittsformuen var på 1.486.600 kroner. Samtidig hadde 3.211.191 skattebetalere gjeld på i snitt 1,2 millioner kroner.

I alt 637.831 skattebetalere oppfylte kravene til formuesskatt, i snitt betalte de 28.400 kroner i formuesskatt. 

Les også: 15 år siden Sverige avskaffet formuesskatt: – Lykkes

Flere fradrag

238.478 skattebetalere fikk fradrag for boligsparing, ble det gitt i fradrag på 965 millioner kroner. Det er hele 61 prosent færre enn i 2020. Da ble det gitt 1.56 milliarder kroner i fradrag. 

153.129 skattebetalere hadde i 2021 særfradrag, det er 1.300 færre enn året før.

Flere fikk derimot fradrag for tap ved salg av verdipapirer i 2021 enn året før. I 2021 var antallet 225.996 skattebetalere som fikk fradraget.

I motsatt ende beregnet Skatteetaten fordelen ved elektronisk kommunikasjon til 3.38 milliarder kroner fordelt på 832.484 skattebetalere i 2020. På grunn av omlegging av data er det feil i tallene for 2021. Fri bil ga like over 6 milliarder kroner i skatt fordelt på 92.635 skattebetalere. 

Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring ble beregnet til i overkant av 6 milliarder kroner fordelt på 1.88 millioner skattebetalere. Det er så vidt lavere enn året før, da det var nesten 100.000 flere som ble beskattet for dette.

Flere med finanskapital

Antall skattebetalere med andeler i verdipapirfond øker fra 886.000 i 2020 til 951.000 i 2021. Skattebetalere som har aksjesparekonto øker fra 687.000 i 2020 til 862.000 i 2021.

379.349 skattebetalere ble beskattet for utbytte og gevinst på aksjer. Det er i overkant av 62.000 flere skattebetalere enn året før. Samtidig hadde så mange som 576.057 skattefritt utbytte og gevinst.