Slik er selskapsskatten i Europa

Ni land i Europa har høyere selskapsskatt enn Norge. Den norske selskapskatten er likevel nokså midt på treet.

Martin Huseby Jensen

Selskapsskatten i Norge er identisk med to andre land i Europa. Det viser en oversikt amerikanske interesseorganisasjonen Tax Foundation har laget over selskapsskatten i Europa. Oversikten finner du i slutten av artikkelen.

Av i alt 27 land havner den norske selskapsskatten på en delt 10.plasss sammen med den danske og greske selskapsskatten. På førsteplassen finner vi landet med klart høyest selskapsskatt, og dit opp er det et stykke.

Les også: Flere snuser på formuesskatt

Selskapsskatten er over de siste årene blitt redusert til den nåværende satsen på 22 prosent for å møte nivået i Europa for øvrig. På det meste var satsen helt oppe i 50 prosent.

Satsen på selskapsskatt i Danmark og Hellas er identisk med det norske. I Sverige ser vi at satsen er på 20,6 selskapsskatten mens det selskapsskatten i Polen og Storbritannia er på 21 prosent og på Island og i Estland og Litauen er på 20 prosent. Sveits er like bak med 19,7 prosent.

(Se kart i slutten av artikkelen)

– Dette viser at den norske selskapsskatten ligger på et nivå ikke langt fra der store deler av Europa befinner seg, etter at den de senere årene har blitt redusert betydelig. Det er viktig å finne en god balanse, slik at en klarer å tiltrekke seg og holde på nødvendig kapital, samtidig som også næringslivet betaler sin del av skattebyrden, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Les også: Skattebetalerforeningen går mot Finansdepartementet

Høyest selskapsskatt er det i Portugal. Her er skattesatsen på 31, 5 prosent. I industrilandet Tyskland er selskapsskatten på 29,8 prosent. Mens de i Italia har 27,8 prosent. Også Nederland og Frankrike har høyere selskapsskatt enn Norge.

I motsatt ende har Ungarn den laveste selskapsskatten i Europa med 9 prosent. Et stykke foran neste på listen, Irland med 12,5 prosent.

I OECD har Mexico og Australia 30 prosent, litt høyere enn i Japan hvor satsen er 29,74 prosent.