Du kan spare penger på å sjekke skattemeldingen

Skattemeldingen sendes snart ut. – Det er viktig å sjekke all informasjonen før innleveringsfristen, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Martin Huseby Jensen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Tirsdag 14. mars begynte Skatteetaten utsendelsen av skattemeldingen. Det tar noe tid å få den ut til alle landets skattebetalere, men etaten har sagt at alle vil ha mottatt sin personlige skattemelding innen 31. mars. 

Fristen for innlevering er som vanlig 30. april, med mulighet for utsettelse om behovet melder seg. I fjor viste tall fra etaten at så mange som 500.000 skattebetalere ikke hadde åpnet skattemeldingen to dager før innleveringsfristen. Det er betenkelige tall, mener Skattebetalerforeningen.

Kan mangle fradrag

– Med digitaliseringen og forhåndsutfylt skattemelding er det kanskje ikke så rart at mange ikke åpner skattemeldingen, men det er langt fra lurt. Skattemeldingen er ikke ferdig utfylt, den er bare delvis utfylt. Alle skattebetalere har et ansvar for å påse at alle tallene stemmer, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

For mange kan det å åpne skattemeldingen by på hyggelige nyheter. Det som er vanlig er at langt flere får igjen på skatten enn de som får restskatt – i fjor fikk rundt 2,7 millioner skattebetalere tilbake på skatten, mens omtrent 1 million fikk baksmell. Det er viktig å huske på at det er like viktig å bruke tid på skattemeldingen, selv om en ligger an til å få tilbake på skatten.

– Vi skattebetalere har selv et ansvar for å sjekke at opplysningene i skattemeldingen er korrekt, for eksempel at all formue og alle inntekter er ført riktig. Dessuten kan det være fradrag du har krav på som ikke er kommet med, altså er det mulig å også spare penger på å kontrollere opplysningene Skatteetaten har om deg, sier Lothe.

Har du fått med deg: 11 spørsmål og 11 svar til skattemeldingen

Ikke helt utfylt

Skatteetaten har ikke alle opplysninger om deg, og mange forhold må du gi opplysninger om selv. Eksempler på dette er private lån eller fordringer, skattepliktige utleieinntekter, formue eller inntekt i utlandet, skatt betalt i utlandet, privat dagmamma, sykdomsfradrag, gevinst eller tap ved salg av fast eiendom og gevinst, tap og formue i kryptovaluta.

I fjor var det flere som meldte flytting til hytta for å redusere strømregningen, det vil nå vise seg om det var lurt. For ved å melde flytting til hytta kan formuesskatten være økt. Det som var primærbolig og nå er blitt sekundærbolig har økt formuesverdi fra 25 prosent av boligens beregnede markedsverdi til 95 prosent. I tillegg vil fritidsboligen i de fleste tilfellene nå regnes som primærbolig, og da fått ny verdsettelse. Siden hytter gjerne formuesverdsettes lavt, kan også formuesverdien på denne ha økt.

– Vi oppfordrer alle skattebetalere til å sjekke og rette skattemeldingen sin når den kommer. Det tjener du på: Du får med eventuelle fradrag som ikke var forhåndsutfylt, og du slipper tilleggsskatt hvis opplysninger om inntekt eller formue manglet eller var feil, avslutter Lothe.