De viktigste skattedatoene i 2023

Når kommer skattemeldingen? Og når kommer skatteoppgjøret? Når får jeg skattepenger?

Martin Huseby Jensen

Mars 2023

14 MARS

15 MARS

22 MARS

  • Skatteoppgjøret – starter 23. mars
    I år får de fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden 22. mars til 28. juni. Vi kan ikke si når akkurat ditt oppgjør er klart.

31 MARS

April 2023

30 APRIL

Mai 2023

Juni 2023

15 JUNI

29 JUNI

August 2023

16 AUG

September 2023

15 SEP

Oktober 2023

PRIMO OKT

  • Statsbudsjett 2024

10 OKT

  • Mva-melding

November 2022

15 NOV

  • Betalingsfrist arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Desember 2023

15 DES