– Ingen arveskatt denne perioden

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avviser ryktene om at regjeringen vil innføre skatt på arv som tull.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deler skattedirektørens oppfatning om at det er for få kontroller. Foto: Martin Huseby Jensen

I midten av februar slo Finansavisen opp at skatt på arv kan bli innført over natten. 

Spekulasjonen om gjeninnførsel av arveavgiften er oppstått i kjølvannet av Skatteutvalgets forslag til endringer i skattesystemet. 

Skatteutvalget presenterte en rekke forslag før jul 2022. Forslagene, som skal er provenynøytrale – altså ikke endrer på statens inntektsstrøm fra skatt, innebar deriblant å innføre arveavgiften som Solberg-regjeringen avviklet i 2014. 

– Bare tull

Spekulasjonene om arveavgiften tilbakekomst med tilbakevirkende kraft for skatteåret 2023 blir på det sterkeste avvist fra regjeringshold. 

– Det er bare tull, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om ryktene til Dagens Næringsliv.

– Selv om det ble diskusjoner om arveskatt da skatteutvalget kom, så kommer ikke vi til å gjøre det, sier han. 

Her kan du lese mer om forslagene fra Skatteutvalget

– Skjer ikke nå

I Politisk kvarter på NRK holdt finanspolitisk talsperson Frode Jacobsen (Ap) på dette budskapet.

– Både Ap og Sp var tydelige før valget, og det var bare halvannet år siden, at vi ikke ønsker å innføre arveavgift. Det gikk vi på valg på og vi kommer ikke til å innføre arveavgiften. 

Her kan du lytte til debatten hvor SV Kari Elisabeth Kaski også deltar.

Om Finansavisens oppslag sier Jacobsen at:

– Disse ryktene Finansavisen skriver om, var det ingen av oss som skjønte hvor kom fra. Arveavgift skjer ikke i denne perioden. 

– Arveavgiften har også den svakheten at det lar seg planlegge bort fra den, la han til.

– Lite effektiv skatt

Jacobsen peker på at skatt på arv er lite effektiv målt i proveny. Sist Ap og Sp satt i regjering, i 2012 var proveny på 1,7 milliarder kroner. Solberg-regjeringen avviklet skatten i 2014. 

Til sammenligning venter Finansdepartementet 9,7 milliarder i proveny fra formuesskatten i år. Dersom regjeringen skulle innføre arveavgift basert på forslaget fra Skatteutvalget, vil statens inntekt bli enda lavere, mener han, siden fradraget er foreslått økt.

– Det er en avgift som gir forholdsvis lite proveny. Å innføre avgift på nytt er noe man må spørre seg om det er riktig å gjøre, og nå sier vi at det ønsker vi ikke å gjøre. 

Jacobsen mener det er mer effektfullt å øke formuesskatten, noe som han mener også bidrar til større omfordeling.

Høringsfristen på Skatteutvalgets forslaget er 15. april.