– Ingen arveskatt denne perioden

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avviser ryktene om at regjeringen vil innføre skatt på arv som tull.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avviser boligskatt-forslaget fra Skatteutvalget. Foto: Martin Huseby Jensen

I midten av februar slo Finansavisen opp at skatt på arv kan bli innført over natten. 

Spekulasjonen om gjeninnførsel av arveavgiften er oppstått i kjølvannet av Skatteutvalgets forslag til endringer i skattesystemet. 

Skatteutvalget presenterte en rekke forslag før jul 2022. Forslagene, som skal er provenynøytrale – altså ikke endrer på statens inntektsstrøm fra skatt, innebar deriblant å innføre arveavgiften som Solberg-regjeringen avviklet i 2014. 

– Bare tull

Spekulasjonene om arveavgiften tilbakekomst med tilbakevirkende kraft for skatteåret 2023 blir på det sterkeste avvist fra regjeringshold. 

– Det er bare tull, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om ryktene til Dagens Næringsliv.

– Selv om det ble diskusjoner om arveskatt da skatteutvalget kom, så kommer ikke vi til å gjøre det, sier han. 

Her kan du lese mer om forslagene fra Skatteutvalget

– Skjer ikke nå

I Politisk kvarter på NRK holdt finanspolitisk talsperson Frode Jacobsen (Ap) på dette budskapet.

– Både Ap og Sp var tydelige før valget, og det var bare halvannet år siden, at vi ikke ønsker å innføre arveavgift. Det gikk vi på valg på og vi kommer ikke til å innføre arveavgiften. 

Her kan du lytte til debatten hvor SV Kari Elisabeth Kaski også deltar.

Om Finansavisens oppslag sier Jacobsen at:

– Disse ryktene Finansavisen skriver om, var det ingen av oss som skjønte hvor kom fra. Arveavgift skjer ikke i denne perioden. 

– Arveavgiften har også den svakheten at det lar seg planlegge bort fra den, la han til.

– Lite effektiv skatt

Jacobsen peker på at skatt på arv er lite effektiv målt i proveny. Sist Ap og Sp satt i regjering, i 2012 var proveny på 1,7 milliarder kroner. Solberg-regjeringen avviklet skatten i 2014. 

Til sammenligning venter Finansdepartementet 9,7 milliarder i proveny fra formuesskatten i år. Dersom regjeringen skulle innføre arveavgift basert på forslaget fra Skatteutvalget, vil statens inntekt bli enda lavere, mener han, siden fradraget er foreslått økt.

– Det er en avgift som gir forholdsvis lite proveny. Å innføre avgift på nytt er noe man må spørre seg om det er riktig å gjøre, og nå sier vi at det ønsker vi ikke å gjøre. 

Jacobsen mener det er mer effektfullt å øke formuesskatten, noe som han mener også bidrar til større omfordeling.

Høringsfristen på Skatteutvalgets forslaget er 15. april.