Moms: Fristene er ikke endret – husk å levere meldingen!

Hilde Alvsåker

Mange frister, ikke minst betalingsfrister, har blitt utsatt i de siste ukene. Og det er åpenbart en del som tror at dette også gjelder flere frister enn det faktisk gjør.  Husk! Det er viktig at mva-meldingen blir levert i rett tid!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Frist for å levere mva-melding for 1. termin er 10. april og for 2. termin 10. juni. Fristene er ikke endret. Det er heller ikke gjort endringer i fristene som gjelder for årstermin (10.mars), årsoppgaver for primærnæringene (10. april) eller for månedlige terminer.

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding som skal leveres første halvår i 2020.

Betalingsfristen for 1. termin er utsatt

Fristen for innbetaling av mva for 1. termin som var 14. april, er utsatt til 10. juni. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Betalingsfristen for avgiftspliktige som leverer månedlige terminer, årstermin eller årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.